« back   

strona redakcyjna/editorial page


Conception and academic editing /Pomysł i redakcja naukowa/ dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE – PIB
Gathering, analysis, verification /Gromadzenie, analiza, weryfikacja/: mgr Joanna Tomczyńska, mgr inż. Alicja Sadłowska

Selection of sources /Wybór podzbiorów/: dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE – PIB, mgr Ewa Golka--Jastrząb, mgr Małgorzata Kacprzak, mgr Ludmiła Łopacińska, mgr Michał Nowakowski, mgr Ewa Piotrowska, dr hab. Ewa Przybylska, prof. UMK, mgr inż. Jolanta Religa, Lisa Rustico, dr Elżbieta Sałata, dr Hanna Solarczyk, mgr Grzegorz Sowula, mgr Zuzanna Śmiechowska, mgr Joanna Tomczyńska, dr Ireneusz Woźniak, dr Pedro Gallardo Vázquez, mgr inż. Mirosław Żurek.

Experts and consultations /Eksperci i konsultacje/: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, dr hab. Barbara Baraniak, prof. dr hab. Andrzej Bogaj, prof. Antonio Camacho Herrera, prof. dr hab. Waldemar Furmanek, prof. dr hab. Stanisław Kaczor, prof. dr Tadeusz Nowacki, prof. dr hab. Nella G. Nyczkało, prof. dr hab. Józef Półturzycki, dr Hanna Solarczyk, dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, prof. dr hab. L. Várkoly.

Reviewers /Recenzenci/: prof. dr hab. Józef Półturzycki, dr Jerzy Sekulski.

Opracowanie elektroniczne: Wojciech Oparcik, Tomasz Sułkowski.
Opracowanie wydawnicze: Monika Wróbel, Piotr Stępień.
Opracowanie plastyczne: Janusz Popławski

ISBN 978-83-7204-836-3

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl     http://www.itee.radom.pl

« back