Angielski/English     Arabski/Arab     Chiński/Chinese     Francuski/Française     Hiszpański/Español    
Indyjski/India     Japoński/Japanese     Niemiecki/Deutsche     Polski/Polish    
Portugalski/Português     Rosyjski/Pусском     Ukraiński/Yкраїнською     Włoski/Italian

Bibliografia jest autorskim subiektywnym wyborem ponad 4000 źródeł literatury, druków zwartych, przeglądem dorobku naukowego ustawicznej edukacji zawodowej opublikowanego do 2009 r. w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, i włoskim, oraz źródeł literaturowych o edukacji zawodowej w krajach arabskich, Chinach, Indii i Japonii w językach europejskich. Wyodrębnione rozdziały według języka publikacji zawierają wykazy: monografii, raportów, podręczników akademickich, czasopism naukowych, instytucji i stowarzyszeń naukowych, baz danych oraz notki wybitnych pedagogów.
Obok wydania książkowego opracowano wersję elektroniczną rozszerzoną i aktualizowaną co roku eBibliografia – Ustawiczna Edukacja Zawodowa.

This Bibliography is a subjective selection of over four thousand sources of literature and publications made by author, is also a review of the achievements of continuing vocational education until 2009, published in English, French, Spanish, German, Polish, Portuguese, Russian and Italian, as well as covers sources of literature about vocational education in the Arab countries, China, India and Japan published in European languages. All chapters isolated according to the language of publications include a list of: monographs, reports, academic handbooks, scientific journals, institutions, associations and notes of outstanding pedagogues.
Apart from a paper version there were also developed an electronic version: eBibliography – Continuing Vocational Education to be updated and extended every year.

Introduction    Wprowadzenie
strona redakcyjna/editorial page

Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2009