Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   Instytucje

ISFOL – Włoski Instytut Rozwoju Poradnictwa Zawodowego Pracowników www.isfol.it jest publiczną jednostką badawcza wdrażającą i promującą studia, badania, procesy, dokumentację i ocenę działalności, zarówno w sferze informacji, porady jak i technicznej pomocy w obszarze szkolenia zawodowego, polityki społecznej i pracy. Działalność Instytutu przyczynia się głównie do poprawy standardów zasobów ludzkich i włączenia społecznego. Obecny statut ISFOL wzbogacono o kompetencje Instytutu w dziedzinie polityki szkolenia i określono jego moc także w dziedzinie polityki społecznej i pracy. Strona internetowa Instytutu zawiera bazę danych z informacjami na temat zatrudnienia, różne dokumenty dotyczące zawodów i przewodnik poświęcony ścieżkom szkoleniowym w dziale Orientaonline. W dziale poświęconym poradnictwu można znaleźć przydatną listę publikacji dla specjalistów.