Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    B    C    D    E    F    G    H    I    L    M    N    P    R    S    T     1. Gentili C. (2007), Umanesimo tecnologico e istruzione tecnica Roma: Armando editore.

  2. Giovine M., Lion C., (1998), Verso la formazione continua: i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo . Roma: ISFOL

« góra strony