Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne

  1. Formazione e Lavoro: http://www.enaip.it/enaip/index.jsp?idPagina=298. ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale). Roma: Aesse Comunicazione, 3 issues/year. ISSN 0015-7767.

  2. Rassegna CNOS. Problemi esperienze prospettive per l'istruzione e la formazione professionale: http://www.cnos-fap.it. CNOS, Centro Nazionale Opere Salesiane. Roma: Centro Nazionale Opere Salesiane. ISSN 1972-3105.

  3. FOR – Rivista per la formazione. Aif (Associazione italiana formatori): Milano: Franco Angeli; Quarterly. Milano: Franco Angeli. ISSN 1828-5163.

  4. QT Quaderni di Tecnostruttura:
    http://www.tecnostruttura.it/DesktopDefault.aspx?tabID=3497. Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo. Milano: Franco Angeli. ISSN 1828-5163.

  5. Studi ISFOL: Roma: ISFOL. ISSN 1974-4978.
« góra strony