Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne

  1. Професійно-технічна освіта: Науково-методичний журнал. Засновники: Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ. Видається з 1998 р. Видано 50 номерів.

  2. Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український, українсько-польський щорічник. Засновники: Інститут педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Вища педагогічна школа у Ченстохові. Видається з 1999 р. Видано 10 випусків.

  3. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Засновники: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науковий практичний центр Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів. Видається з 1997 р. Видано 59 номерів.

  4. Неперервна професійна освіта: Теорія і практика: науково-методологічний журнал. Засновники: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний Фонд імені Антона Макаренка. - Київ. Видається з 2001 р. Видано 21 випуск.

  5. Рідна школа: науково-методичний журнал. / Засновники: Міністерство освіти і науки України; Видається з травня 1922 року. Видано 949 номерів.

  6. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис / Засновники: М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Видавництво „Педагогічна преса”; головн. ред. Віктор Андрущенко; Почав виходити з 2001 року. Вийшло 30 номерів.

  7. Освіта і управління: науково-практичний журнал. / Засновники: учасники. Академія наук вищої школи України; українсько-американський гуманітарний інститут „Вісконсімський Міжнародний Університет” (США) в Україні; Міжрегіональна Академія управління персоналом; виходить з 1997 р. Вийшло 44 номери.

  8. Шлях освіти. Науково-методичний журнал / Засновники: Міністерство освіти і науки України, АПН України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України; виходить з 1995 року, вийшло 50 номерів.

  9. Вища школа: науково-практичне видання. / Засновники: Міністерство освіти і науки України; видається з січня 2001 року. Видано 48 номерів.

  10. Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал. / Засновник: Академія педагогічних наук України. Видається з вересня 1993 року. Видано 61 номер.
« góra strony