Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Щербак О.И. , Томашенко В.В . , Ничкало Н.Г . (2001) . Профессиональное образование й обучение в Украине . М-во образования й науки Украинь. Киев .

  2. Щербак О.И. (1999) . Современньїе проблеми. подготовки педагошческих кадров для профессионально-технических учебньгх заведений . Национальньїй наблюдательньш центр Украины . К.: Науковий світ .

  3. Щербак О.И. , Томашенко В.В . , Ничкало Н.Г . (2002) . Профессиональное образование в Украине . МОН Украйни, Нац. наблюдат. Центр. Украинн. Киев : Европ. Фонд. Образования.

  4. Щербак О.І. (2010). Професійно – педагогічна освіта: теорія і практика: монографія (за ред.Н.Г.Ничкало). Київ: Науковий світ.
  5. Щербак О.І. , Куклін P . B . (2001). Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності ; Навч. посіб. для учнів ПТНЗ. Л.: Ор i яна-Нова.

« góra strony