Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Усатенко Т.П. (2003). Українська національна школа: минуле і   майбутнє (українознавчий вимір): монографія . Київ: Наук. думка, 284 с.

  2. Філософія педагогічної майстерності (2008): Збірник наукових праць (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, редакційна колегія: Н.Г. Ничкало (голова) та ін.). Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця».
« góra strony