Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Свистун В.І. (2006). Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: Монографія. Київ: Наук.-метод. центр аграрної освіти.
  2. Сисоєва С.О. (2008). Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: Монографія. Хмельницький: ХГПА.
  3. Сігаєва Л.Є. (2010). Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): монографія (за ред. Сисоєвої С.О.). Київ: ТОВ«ВД «ЕКМО»»
  4. Сікорський П.І. (2000). Теорія і методика диференційованого  навчання: Монографія. Львів: Сполом.
  5. Сірополко С. (1937). Історія освіти на Україні . Львів.

  6. Скрипник М. (1930). Основні засади єдиної системи народної освіти СРСР . Харків: Український робітник .

« góra strony