Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Радкевич В.О. (2010). Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю: Монографія (за ред. Н.Г. Ничкало). Київ: УкрІНТЕІ.
  2. Развитиє в Украяне исследований по проблемам педагогики й психологии профессионального образования на рубеже столетий (2001) . Европ, фонд образрвания, Нац. наблюдат. центр Украинь. Киев : Наук, світ.

  3. Редкол І.А. , Зязюн I . A . (2006) . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми . Киев : Вінниця .

  4. Рибалка В.В. (1998). Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників (за ред. Г.О.Балла): Монографія. Київ.
  5. Романовський О.Г. (2001). Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: Монографія. Харків: Основа.
  6. Ряппо Я.П. (1925). Рабочее образование на Украйнє и его ближайшие перспективы –Харьков: Госиздат Украины .

  7. Ряппо Я.П. (1927). Народна освіта України за десять років революції . Харків: Держвидав .

« góra strony