Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З    1. П'ята четверть ( 1972 ) . Київ: Молодь, 163 с.

 2. Падалка Л. ( 1900). Исторический очерк 25-летней деятельности Херсонского сельскохозяйственного училища (1874–1899 гг). Херсон: Изд-во Губернской земской управы .

 3. Пазюра Н.В. (2009). Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття): монографія (за ред. Н.Г.Ничкало). Київ: Видавництво «Альфа-ПІК».
 4. Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір (2008). Збірник наукових праць (за ред. І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало). Київ; Хмельницький.
 5. Петришин Т. (1927). Сільськогосподарські школи на Україні . Харків: Радянський селянин .

 6. Постернак С. (1920). Із історії освітнього руху на Україні за часів революції ( 1917–1919 рр) . Київ, Друкар.

 7. Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності (2009): Збірник наукових праць (за ред.. І.А.Зязюна) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ; Харків: НТУ «ХПІ»
 8. Професійне навчання на виробництві (Випуск І – 2003р., Випуск ІІ – 2006р., Випуск ІІІ – 2009 р.). Збірник наукових праць: редколегія Н.Г. Ничкало,          С.У. Гончаренко, Г.О.Балл, Н.В. Абашкіна, Н.А.Побірченко, Л.П. Пуховська, В.О.Радкевич, В.В. Рибалка, О.І. Кульчицька та інші. Київ: Науковий світ.
 9. Профессионально-техническое образование в Украине: проблеми: исследовании (1999). Украинн Киев : АПН Украинн .

 10. Профессионально-техническое образование на рубеже XXI столетия (1999). Национальньїй доклад Украины (Сеул, республика Корея, 26.04.1999 г.) . О.И. Щербак . К. 40 с.

 11. Профтехосвіта України: ХХ століття: Енциклопедичне видання (2004). АПН України. Інститут педагогіки і психології проф. освіти, упоряд. Нелля Ничкало, Ігор Лікарчук, Ніна Падун, Наталля Талалуєва, Людмила Штома та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. Київ: Артeк, 872 с.

« góra strony