Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Огієнко О.І. (2008). Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія (за ред. Н.Г.Ничкало). Суми: Еллада.
  2. Олійник В.В. , Биков В.Ю., Гравіт В.О. ( З а ред.) (2007). Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів і професійно-технічних навчальних закладів заочно-дистанційною формою . Киев : ЦЦППО.

  3. Отич О.М. (2009). Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: монографія (за наук.ред. І.А.Зязюна). Чернівці: Зелена Буковина.
« góra strony