Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З    1. На меридіанах дитинства: Деякі питання вихов. роботи з дітьми та підлітками в   зарубіж. країнах , (1976). Київ: Молодь, 223 с.

 2. Народное просвещение на Украине ,(1924). Харьков: Червоний шлях.

 3. Наставничество в системе профессионально-технического образования , (1977). Киев: Общество «Знание» УССР, 48 с. (Сер. 6. «Педагогічна»).

 4. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз , (2003). M онографія В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, С.Д. Максименко, Н.Г.   Ничкало, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер, О.В. Чалий ( З а ред.) В.Г. Кременя. Київ : Наукова думка, 853 с.

 5. Ничкало Н.Г. (1985). Идейно-политическое воспитание учащихся средних профтехучилищ Киев: Высшая школа.
 6. Ничкало Н.Г. , Зязюн І.А., Лещенко М.П. (2003) . Педагогічна майстерність у   закладах професійної освіти: монографія . Киев: Наук, Думка .

 7. Ничкало Н.Г. , Кудіна В.О. (За ред.) (2000) . Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: монографія . Черкаси: Вибір.

 8. Ничкало Н.Г. (1999) . Профессионально-техническое образование Украины на рубеже XXI ст.: монографія . Киев: Министерство образования Украины.

 9. Ничкало Н.Г. (2001) . Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и   психологии профессионального образования на рубеже столетий : монографія . Київ: Наук. світ.

 10. Ничкало Н.Г. (2008) . Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія . Київ: Педагогічна думка.

 11. Ничкало Н.Г. (3а ред) (2004) . Профтехосвіта України: XX століття: Енциклопед . Киев : Артек .

 12. Ничкало Н.Г. (За ред.) (2006). Теорія і методика професійної підготовки соціальних і педагогів в умовах неперервної освіти: монографія . Тернопіль: ТИПУ .

 13. Ничкало Н.Г. (1982). Воспитание рабочей смены Киев: Политиздат Украины.
 14. Ничкало Н.Г. (1976). На меридіанах дитинства: Деякі питання вихов. роботи з дітьми та підлітками в зарубіж. країнах, Київ: Молодь.
 15. Ничкало Н.Г. (1977). Наставничество в системе профессионально-технического образования Киев: Общество «Знание» УССР.
 16. Ничкало Н.Г. П’ята четверть (1972). Київ: Молодь.
 17. Ничкало Н.Г. ( 1999). Профессионально-техническое образование Украины на рубеже XXI ст.: монографія . Киев: Министерство образования Украины .

 18. Ничкало Н.Г. , Гончаренко С.У., Радкевич В.О. (2002) . Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія . Хмельницький: ТУП.

 19. Ничкало Н.Г. , Зязюн І . А., Лещенко М.П . (2003) . Педагогічна майстерність у   закладах професійної освіти: монографія . Киев.

 20. Ничкало Н.Г. , Кудін В.О. (За ред. ) (2002) . Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: 2-ге вид . Киев : Черкаси Вибір.

 21. Нікуліна А.С. , Шолчанов В.Л., Верченко Н.В., Торба Ю.І. (2006). Основні аспекти педагогіки профтехосвіти . Донецьк: ДІЛО ШП .

 22. Нікуліної А.С. (За ред . ) (2004). Інноваційні педагогічні технології навчання професії: монографія . Донецьк: ДІЛО ТИП .

« góra strony