Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Лавріненко О.А. (2009). Історія педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ, аспірантів, вчителів. Київ: Богданова А.М.
  2. Лавріненко О.А. (2009). Педагогічна майстерність в історико – педагогічному вимірі: теорія, практика, поступ: Монографія. Київ: Богданова А.М.
  3. Лігоцький А.О. (1996). Методологічні аспекти різнорівневої підготовки фахівців: Монографія. Київ: Наукова думка.
  4. Лігоцький А.О. (1997). Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем: Монографія. Київ: Техніка.
  5. Лікарчук І.Л. ( 1998 ). Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в   Україні (1888 – 1988 роки) : монографія ( наук. ред. ) Н.Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 257 с.

  6. Лук'янова Л.Б. ( 2006 ) . Екологічна освіта у професійно - технічних навчальних закладах: теоретичні і практичні аспекти: монографія . Київ : Міленіум, 231 с.

« góra strony