Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З    1. Камінецький Я.Г. , Клим Б.І., Жук В.П. (2001). Організаційно-педагогічні засади управління підготовкою кваліфікованих робітничих кадрів в умовах ринку : Метод посіб. Львів: Світ.

 2. Камінецький, Я.Г. (За ред.) (2004). Управління підготовкою кваліфікованих робітників та фахівців у регіоні: організаційно-педагогічні та економічні засади: монографія . Львів: Видавничий відділ ЛНПЦ.

 3. Каплун А.В. (1998). Розвиток сільськогосподарської професійної школи у Польщі (за ред. Н.Г.Ничкало): Монографія. Тернопіль.
 4. Каплун А.В. (2009). Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ – ХХ ст.): Монографія. (за ред.Н.Г.Ничкало). Тернопіль.
 5. Кедрович Г. (2001). Теория и практика использования компютерных технологий в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Польши: Монографія. Київ: Вища школа.
 6. Коваленко О.Е. (1996). Методичні основи технології навчання (теоретико – методичний та практичний аспекти викладання дисциплін електроенергетичного циклу): Монографія. Харків: Основа.
 7. Коханко О.М. ( 2006 ). Підготовка робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969–2000 рр.) : монографія ( З а ред. ) Н.Г. Ничкало. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 254 с.

 8. Кремен В.Г. (За ред . ) (2003). Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: монографія . Киев : Наук, Думка.

 9. Кремень В.Г. (2007). Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. монографія , Київ: Грамота, 576 с.

 10. Кудін В.О. (2002). Засоби масової інформації та професійна освіта: філософсько – педагогічний аспект дослідження: Монографія. Харків: НТУ «Х П І».
 11. Кузьмінський А.І. (2002). Післядипломна педагогічна освіта: теорія і практика: монографія. Черкаси: Черкаський державний університет, 290 с.

« góra strony