Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Гайдук Ф.И. (1891). Наши низшие сельскохозяйственные школы. Одесса.

  2. Гербурт-Гейблович В.Ф. (1910). Материалы по обследованию Александровских ремесленных училищ Харьковской губернии . Харьков.

  3. Гіптерс З.В. (2006). Економічна освіта молоді в Галичі ХІХ – першої половини ХХ століть: теорія, досвід, персоналії: Монографія. Київ: Наук. світ.
  4. Гончаренко С.У. , Радкевич В.О., Каньковський І.Є., Хмельницький І.А . (ред. кол.) (2005) . Дидактика професійної школи . Киев: Вип. III.

  5. Гребенюк Г.Є. (1997). Теоретичні та методичні основи безперервної професійної освіти будівельно – архітектурного профілю: Монографія. Харків: Основа.
  6. Гуревич Р.С. (2008).Теорія і практика навчання в професійно – технічних навчальних закладах: Монографія. Вінниця: ДОВ Вінниця.
  7. Гуржій А.М. , Кремень В.Г., Нїколаєнко С.М., Степко М.Ф. (2004). Вища освіта в   Україні: Навч. посіб . Киев : Знання, 265 с.

« góra strony