Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Воспитание рабочей смены (1982). Киев: Политиздат Украины,

  2. Васильєв В.В. (1999). Система адаптації робітників до професійної діяльності: Монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет.
  3. Вітковська О.І. (2001). Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації: Монографія. Київ: Наук.світ.
  4. Вознюк О.В., Дубасенюк О.А. (2009). Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: Монографія. Житомир: Видавництво ЖДУ імені І.Франка.
« góra strony