Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Авдієнко Н. (1927). Народна освіта на Україні . Харків: Держвидав України.

  2. Анненков В.П. (1999). Основи менеджменту: Метод: посіб . Киев : ІЛП України .

  3. Анненков В.П. (1999). Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді : монографія. Киев : Друк ФПУ.

  4. Анненков В.П. (2006) . Менеджмент: Метод, посіб . Киев : Друк НАУ.

  5. Аніщенко О.В. (2003). Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: історія та сучасність: Монографія. Ніжин: ТОВ «Наука-Сервіс».
  6. Аніщенко О.В. (2008). Проблема наукової організації праці в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. (за ред. Н.Г.Ничкало). Ніжин: ПП Лисенко.
« góra strony