Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   Internet data bases /Internetowe bazy danych

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (Rosyjski Indeks Cytowań Naaukowych) http://www.e-library.ru. Naukowa Biblioteka Elektroniczna eLIBRARY.RU jest największym rosyjskim portalem informacyjnym dla nauki, techniki, medycyny i edukacji. Zawiera ona streszczenia i pełne teksty ponad 12 milionów artykułów naukowych i publikacji. Na platformie eLIBRARY.RU dostępne elektroniczne wersje ponad 1900 rosyjskojęzycznych czasopism naukowych i technicznych, w tym ponad 900 czasopism w otwartym dostępem.
Zawartość:

  • KATALOG czasopism naukowych, zawiera ponad 28.000 tytułów, w tym ponad 5700 rosyjskich.
  • INDEKS autorów – ponad 4,5 mln autorów, w tym ponad 470 tysięcy rosyjskich.

Z załączonego w menu głównym PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA można pozyskać podstawowe informacje na temat portalu eLIBRARY.RU, jego zasobów, metod poszukiwania i przetwarzania informacji.

Информационный портал "Профессиональное образование" (Informacyjny portal „Kształcenie zawodowe” http://profedu.ru. Portal „Kształcenie zawodowe” jest narzędziem do przekazu informacji na temat działań podejmowanych w obszarze edukacji zawodowej na terenie stolicy Federacji Rosyjskiej – Moskwy. Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mogą znaleźć na nim informacje na tema organizowanych przedsięwzięć, regulacji prawnych. Uczniowie mogą zapoznać się z ofertą szkół zawodowych, profilami zawodów, możliwościami odbycia praktyk zawodowych. Mogą przeprowadzić badania z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. Zapoznać się z potrzebami moskiewskiego rynku pracy oraz poszukać za pośrednictwem portalu ofert pracy.

« góra strony