Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe  ●  Monografie, raporty, podręczniki akademickie  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszenia  ●  Bazy danychPedagodzy

FREIRE Paulo, (1921-1997) ukończył na wydziale prawa uniwersytetu w Recife, gdzie rozpoczął pracę naukową jako Dyrektor Departamentu ds. Edukacji Kultury i Spraw Socjalnych. Wprowadza nowatorskie metody alfabetyzacji. W roku 1967 publikuje swoją pierwszą książkę Edukacja jako praktyka wyzwolenia, która staje się dużym sukcesem. W efekcie ogromnej popularności i uznania w świecie nauki zostaje zaproszony do współpracy przez Uniwersytet w Harwardzie. W roku 1970 ukazuje się największe dzieło Pedagogika uciśnionych. Freire uważany jest za czołową postać edukacji XX wieku oraz twórcę współczesnej pe-dagogiki. Oprócz ogromnej roli Paulo Preire w alfabetyzacji i umocnienie się procesów demokratycznych w Ameryce Południowej, w Europie myśli Paulo Freirego miała wpływ na wiele obszarów współczesnej pedagogiki: praca socjalna, kształcenie dorosłych, kształcenie pozaszkolne.

« góra strony