Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychCzasopisma

  1. Educação, Formação & Tecnologias (Edukacja, szkolenie i technika) http://eft.educom.pt/index.php/eft wydawane od: 2008 jako półrocznik ISSN: 1646-933X
    Wydawca: Educom - Associação Portuguesa de Telemática Educativa „Edukacja, Szkolenia i Technologie” to czasopismo naukowe, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań i praktyk dotyczących przedmiotu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji i szkoleniach. Czasopismo jest projektem wydawniczym o charakterze naukowym promującym działania refleksji i badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji i szkoleniach. Przyczynia się do umocnienia i rozszerzenia wiedzy i praktyki edukacyjnej. Magazyn jest wydawany dwa razy w roku. W każdym roku kalendarzowym mogą być wydawane numery specjalne dotyczące tylko jednego szczególnie istotnego tematu.

  2. Sísifo: Revista de Ciências da Educação Syzyf: Dziennik Nauk Edukacyjnych http://sisifo.fpce.ul.pt ISSN: 1649-4990. Wydawca: Unidade de I&D de Ciências da Educação, Uniwersytet w Lizbonie wydawane od: 2006 jako kwartalnik.
    Główne zadania to upowszechnianie rezultatów naukowych i projektów z dziedziny nauk edukacyjnych oraz umożliwienie nawiązania dialogu między badaczami, naukowcami i praktykami w kraju i zagranicą. Czasopismo jest wydawane również w wersji angielskiej a za jego priorytety strategiczne uznano internacjonalizacje edukacji, efektów pracy pedagogów portugalskich i potrzeby tworzenia sieci edukacyjnych. Czasopismo nie ogranicza się tylko do publikacji artykułów ale stara się patrzeć na pedagogikę i edukację w szerszym kontekście nauk społecznych czy humanistycznych.

  3. Global Visio Wydawca: Editora Unoesc ISSN: 1516-2982; wydawany od 1997 r. jako półrocznik.
    Czasopismo popularno-naukowe kierowane do profesjonalistów wszystkich zawodów, ale przede wszystkim do profesorów i nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia. Artykuły publikowane w Globar Visio maja za zadanie odzwierciedlać przekrój tematów łączących kształcenie humanistyczne, rolę szkoły, nauczyciela, odpowiedzialność społeczną każdego profesjonalisty i złożoność procesu humanizacji kształcenia. Artykuły są efektem badań teoretycznych jak i praktycznych. Publikowane są również artykuły z konferencji, recenzje i tłumaczenia tekstów odnoszących się do obszaru edukacji.