Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż     1. Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi . Poznań: WSB
  2. Zbierzchowska A. (red.) (2002), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego . Warszawa: SGH
  3. Żarnoch W. (red.) (1963), Zagadnienia metodyki i organizacji szkolenia zawodowego . Warszawa: PWSZ
  4. Żarnowska A. (red.) (1986), Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce. Warszawa: PIW
  5. Żmichrowska M.J. (1992), Towarzystwo Szkoły Ludowej (1891-1939) , Olsztyn: WSP
  6. Żukowska A.M. (2003), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących II Rzeczypospolitej. Lublin: UMCS
  7. Żukowski P. (2007), Podstawy naukowej organizacji pracy wytwórczej . Rzeszów: Wydawnictwo AWR Atrium
  8. Żytko M. (red.) (1962), Praca oświatowa z dorosłymi. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Warszawa: PZWS (Ryszard Wroczyński
    - Z dziejów pracy oświatowej z dorosłymi na ziemiach polskich, s. 29-60)
« góra strony