Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Vopel Klaus W. (2004), Warsztaty - skuteczna forma nauki: 80 porad dla moderatorów . Kielce: "Jedność"
 2. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 3. Walczak M. (1993), Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 4. Wesołowska E.A. (1983), Oświata i treści kształcenia dorosłych w wybranych krajach . Warszawa: IPSMOiW
 5. Wesołowska E.A. (red.) (1983), Organizacja i treści kształcenia dorosłych w   wybranych krajach. Warszawa: MOiN
 6. Wesołowska E.A. (1988), Oświata dorosłych we Francji . Warszawa: IPS MEN ( 2. Oświata dorosłych we Francji - Tradycje kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych, s. 7-11)
 7. Wesołowska E.A. (red.) (1994), Akademickie programy kształcenia andragogicznego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 1994 r.: Kształcenie andragogiczne w uczelniach wyższych . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 8. Wesołowska E.A. (red.) (1994), Edukacja dorosłych w dobie przemian . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 9. Wesołowska E.A. (red.) (1996), Nauczyciele edukacji dorosłych : materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7-9 maja 1995 r. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 10. Wesołowska E.A. (red.) (2001), Kobiety a edukacja dorosłych : materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej. Radom: ITeE - PIB
 11. Wiatrowski Z. (1985), Pedagogika pracy w zarysie . Warszawa: PWN
 12. Wiatrowski Z. (1994), Podstawy pedagogiki pracy . Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP
 13. Wiatrowski Z. (2002), Powodzenia i niepowodzenia zawodowe . Olecko: WM
 14. Wiatrowski Z. (2004): Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej . Włocławek: WSHE
 15. Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy . Wydanie poprawione. Bydgoszcz: AB
 16. Wiatrowski Z. (2006), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej . Włocławek: Lega
 17. Wieczorek G. (2003), Rozwój i przemiany zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1945-1999 . Częstochowa: WSP
 18. Wieczorek T. (1980), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół rolniczych. Warszawa: WSiP
 19. Winiarz A. (2002), Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831). Lublin: UMCS
 20. Wojciechowski K. (1954), Oświata ludowa w Królestwie Polskim i Galicji. Warszawa: "Czytelnik"
 21. Wojciechowski K. (red.) (1958), Zagadnienia oświaty dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 22. Wojciechowski K. (red.) (1962), Pedagogika dorosłych. Warszawa: PZWS
 23. Wojciechowski K. (1964), Oświata dorosłych w XX-leciu Polski Ludowej . Warszawa: PZWS
 24. Wojciechowski K. (1966), Wychowanie dorosłych: zagadnienia andragogiki . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 25. Wojciechowski K. (1975), Bibliografia oświaty dorosłych w wyborze. Warszawa: WP
 26. Wojciechowski K. (red. nauk.) (1984), Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce . Warszawa: WSiP
 27. Wolter E. (1997), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w Drugiej Rzeczypospolitej . Poznań: Wydawnictwo ERUDITUS s.c.
 28. Wołk Z. (red.) (1999), Edukacja pozaszkolna a integracja europejska. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Nauk
 29. Wołk Z. (red. nauk.) (2000), Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy. Zielona Góra: WSP
 30. Wołoszyn J. (2002), Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. Warszawa: SGGW
 31. Wroczyński R. (1973), Edukacja permanentna: problemy, perspektywy. Warszawa: PWN
 32. Wroczyński R. (1974), Pedagogika społeczna . Warszawa: PWN
 33. Wroczyński R. (1980), Dzieje oświaty polskiej 1795-1945 . T. 2. Wydawnictwo Naukowe "Żak", Warszawa 1996. Warszawa: PWN (Pkt. V. Szkolnictwo i oświata polska w zaborze rosyjskim po upadku powstania listopadowego - Szkolnictwo zawodowe s. 104-107; XIII. Pedagogika i szkolnictwo Drugiej Rzeczypospolitej - Oświata dorosłych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, s. 265-268)
 34. Wroczyński R., Kowalczyk J. (1981), Kierunki rozwoju kształcenia ustawicznego i oświaty dorosłych: synteza działu VI, wersja skrócona. Warszawa: IBE
 35. Wujek T. (red.) (1994), Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych . Radom-Warszawa: Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich (Część II - Rozwój oświaty dorosłych - Tadeusz Pilch - Wychowawcze treści w programach i praktyce uniwersytetów ludowych, s. 127-143)
 36. Wujek T. (1989), Oświata dorosłych: stan i kierunki przebudowy . Warszawa: PWN
 37. Wujek T. (red.) (1992), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 38. Wujek T. (red.) (1996), Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa: PWN
 39. Wydech Cz. (1964), Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944 . Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 40. Wyrzykowska B., Karbowiak K. (2009), Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: SGGW
« góra strony