Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Teleguj K. (2007), Trendy zmian w strukturze zawodów i specjalności zanikających oraz przyszłościowych. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
 2. Terlecki R. (1990), Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 3. Thorndike E.L. (1950), Uczenie się dorosłych . Warszawa: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne
 4. Tomaszewska-Kempka Z. (1992), Praca naukowa jako forma kształcenia ustawicznego: komunikat z badań . Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN
 5. Truchim S. (1967), Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915 . T. 1, 1815-1862. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 6. Trzebuchowski P. (1971), Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego . Warszawa: "PAX"
 7. Trzebuchowski P. (1972), Praca jako znak człowieczeństwa . Warszawa: "PAX"
 8. Turos L. (1972), Wprowadzenie do andragogiki: zarys teorii oświaty i   wychowania dorosłych . Warszawa: PWN
 9. Turos L. (1974), Oświata dorosłych w krajach skandynawskich: wybrane problemy w ujęciu historycznym . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 10. Turos L. (1980), Andragogika: zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych . Wydanie 3 rozszerzone. Warszawa: PWN
 11. Turos L. (1983), Patrzeć szeroko i daleko.: dziedzictwo pedagogiczne Ignacego Solarza. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze
 12. Turos L. (1999), Andragogika ogólna . Wydanie 3 rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak"
 13. Turos L. (2006), Andragogika pracy. Warszawa: Lucjan Turos
 14. Turos L. (2007), Andragogika autokreacji. Warszawa: Lucjan Turos
 15. Turos L. (2008), Andragogika reedukacji: przezwyciężanie ksenofobii i   kształtowanie kultury humanistycznej. Warszawa: Lucjan Turos
« góra strony