Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż     1. Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji: kluczowe zagadnieni a. Warszawa: "Difin"
  2. Jamiński A. (1976), Wychowanie przez pracę . Warszawa: WSiP
  3. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (1996), Podstawy edukacji dorosłych: zarys problematyki . Poznań: UAM
  4. Jankowski D. (2001), Edukacja wobec zmiany . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
  5. Jendrysik A. (1955), Staszica uwagi o edukacji . Wrocław [b.w.]
  6. Juchnowicz M. (red.) (2004), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi . Warszawa: "Poltext"
  7. Juchnowicz M. (red. nauk.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Warszawa: "Difin"
  8. Juchnowicz M. (red. nauk.) (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska
  9. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2006), Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji. Warszawa: "Difin"
  10. Juraś-Krawczyk B., Śliwerski B. (red.) (2000), Pedagogiczne drogowskazy. Kraków: "Impuls"
« góra strony