Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż     1. Halicka E., Pyrko Z. (1960), Droga do pracy w zawodzie . Warszawa: PWSZ
  2. Harajda R. (1991), Andragogika. Zielona Góra: WSP
  3. Hasińska Z. (red.) (2001), Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy . Wrocław: Wydawnictwo WSZ " Edukacja"
  4. Hellwig J. (1981), Wszechnica Radiowa 1948-1954: powstanie i działalność . Warszawa: Wydawnictwo Radia i Telewizji
  5. Holstein-Beck M. (1997), Szkice o pracy . Warszawa: KiW
  6. Horyń W., Maciejewski J. (red.) (2002), Nauczyciel andragog u progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo UWr
  7. Hulewicz J. (1960), Zarys dziejów pracy kulturalno-oświatowej . Warszawa Zarząd Główny TWP
« góra strony