Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie . Wrocław: AE
 2. Gacek S. (1968), Rozwój oświaty dorosłych w województwie poznańskim, w latach 1954-1964 . Poznań: UAM
 3. Gałaś M., Stark. A. (1987), Szanse i ograniczenie wychowania ludzi dorosłych. Toruń: SOP
 4. Gawlik S., Głowacki H. (1983), Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Opolszczyźnie . Opole: Śląski Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu (Rozdział I - Początki szkolnictwa zawodowego na Śląsku Opolskim, s. 13-25)
 5. Gawlik S., Koniarski H. (1979), Szkolnictwo ogólnokształcące dla pracujących na Opolszczyźnie w latach 1945-1975 . Opole: WSP
 6. Gawlikowski E. (red.) (1961), Problemy dydaktyczne i wychowawcze nauczania dorosłych . Katowice: Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
 7. Gelpi E. (1996), Świadomość ziemska: badanie i kształcenie. Tłumaczenie Irena Wojnar. Kraków: "Impuls"
 8. Gelpi E. (2006), Przyszłość pracy . Warszawa: ATA
 9. Gerlach R. (1997), Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce . Bydgoszcz: WSP
 10. Gerlach R. (red.) (2002), Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB
 11. Gerlach R., (red.) (2003), Edukacja wobec rynku pracy - realia - możliwości - perspektywy . Bydgoszcz: Wydawnictwo AB
 12. Gerlach R. (red.) (2008), Edukacja i praca: konteksty, wyzwania, antynomie . Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 13. Gerlach R. (red.) (2008), Praca człowieka w XXI wieku: konteksty, wyzwania, zagrożenia . Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 14. Gerlach R., Kulpa-Puczyńska A., Tomaszewska-Lipiec R. (2008), Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia . Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 15. Gertsmann S. (1973), Psychologia na co dzień. Warszawa: KiW
 16. Gliszczyńska X. (red.) (1979), Psychologia pracy: wybrane zagadnienia . Warszawa-Łódź: PWN
 17. Głąbicka K. (red.) (2001), Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem. Radom: ITeE - PIB
 18. Godlewski M. (1974), Kształcenie robotników: poradnik . Warszawa: WSiP
 19. Gorczycka E. (red. nauk.) (2008), Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim . Częstochowa: Wydawnictwo PCz
 20. Góralska R., Półturzycki J. (red.) (2004), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych: od idei do praktyki. Radom: Wydaw. Nauk. ITeE - PIB
 21. Górecka H. (2005), System szkolny w Polsce w latach 1973-1993: szkolnictwo zawodowe, specjalne i wyższe . Olsztyn: Wydawnictwo UWM
 22. Górnik-Durose M., Kożusznik B. (2007), Perspektywy psychologii pracy . Katowice: Wydawnictwo UŚ
 23. Gros U. (1994), Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy . Katowice: AE
 24. Groszyński K. (1980), Wybrane zagadnienia pedagogiki dorosłych. Warszawa: TWWP
 25. Griese H.M. (2002), Szkice z socjologii wychowania i andragogiki . Łódź: "Dajas"
« góra strony