Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Demetrio Duccio (1999), Zabawa na tle życia: gra autobiograficzna w edukacji dorosłych. Tłumaczenie Anna Skolimowska. Kraków: "Impuls"
 2. Dłużniewski B. (1980), Kształcenie ustawiczne i jego potrzeba w spółdzielczości polskiej . Warszawa: Naczelna Rada Spółdzielcza
 3. Dłużniewski B. ( 1975), Metody aktywizujące w doskonaleniu zawodowym. Warszawa: WSiP
 4. Dobraniecki S., Pokora W. (red.) (1967), Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 . Warszawa: Nasza Księgarnia (Część I - Szkolnictwo m.st. Warszawy w walce z okupantem - Wincenty Czerwiński, Czesław Sitarz - Szkolnictwo zawodowe, s. 224-264)
 5. Dobrodziej E. (1994), Szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakładzie pracy . Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodek Postępu Organizacyjnego
 6. Donigiewicz W. (1951), Drogi współczesnej oświaty dorosłych. Londyn: Światowy Komitet YMCA. Polska Sekcja w Wielkiej Brytanii
 7. Dorobek oświaty zawodowej w 40-leciu PRL. (1984), Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Wychowania
 8. Doroszewski J. (1995), Praca oświatowa i kulturalna na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej . Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe
 9. Doroszewski J., Radzik T. (red.) (1992), Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 . Lublin: Wydawnictwo UMCS (Jerzy Doroszewski - Oświata pozaszkolna wśród ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, s. 77-85)
 10. Draus J., Terlecki R. (1984), Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939--1945 . Wrocław-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Rozdział Szkolnictwo okupacyjne - Z polskiego szkolnictwa zawodowego, s. 71-88, Rozdział VII - Oświata dorosłych, s. 178-194)
 11. Draus J., Terlecki R. (2005), Historia wychowania, wiek XIX i XX. T. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM: WSFP "Ignatianum"
 12. Drogosz-Zabłocka E. (red.) (1996), Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe. Warszawa: IBE
 13. Drogosz-Zabłocka E., Piwowarski R. (1996), Edukacja dorosłych 1990-
  -1994
  . Warszawa: IBE
 14. Drozdowicz-Jurgielewiczowa I. (1974), Z zagadnień dydaktyki dorosłych . Warszawa: Ludowy Instytut Oświaty i Kultur
 15. Dubas E. (2000), Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia . Łódź: Wydawnictwo UŁ
 16. Dubas E. (red.) (2002), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar. Warszawa: ITeE - PIB
 17. Dubas E. (red.) (2005), Człowiek dorosły - istota nie/znana? Łódź: Wydawnictwo Naukowe Novum
 18. Dubielowi A. (red.) (1971), Kształcenie ustawiczne: problematyka krakowskiej konferencji naukowej w dniach 7 i 8 maja 1971 r. : zbiór materiałów, referatów, komunikatów. Kraków: TWWP
 19. Dudzińska M. (1985), O trudnej sztuce tworzenia samego siebie. Warszawa: Nasza Księgarnia
 20. Dumczenko N.I. (1979), Programowanie kształcenia robotników w szkołach zawodowo-technicznych . Tłumaczenie z języka rosyjskiego Eugeniusz Nieciejowski. Warszawa: WSiP
 21. Duralska-Macheta T. (oprac.) (1982), O edukacji dawnych Polaków: materiały z XVI-XVII wieku. Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 22. Dynak B. (red.) (1986), Andragogika w służbie praktyki oświaty dorosłych: materiały Wiosennej Szkoły Andragogiki: Kalisz 25-27 kwietnia 1984 r. Warszawa: IKN
« góra strony