Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż   

Biblioteka Pedagogiki Pracy

powrót


 1. Aleksander T. (2009), Andragogika: podręcznik akademicki. Radom: ITeE – PIB

 2. Aleksander T., Barwińska D. (red.) (2007), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków: UJ

 3. Baixeras L., Doukas D., Łopacińska L., Traskelin E. (2007), Methodology in learning in information and communication Technologies for Adult People from Rural Areas. Radom; ITeE – PIB

 4. Baraniak B. (2008), Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego. Warszawa: IBE

 5. Baraniak B. (red.) (2008), Wartości w pedagogice pracy. Radom: ITeE Warszawa: IBE

 6. Bartz B. (1997), Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Radom: ITeE – PIB

 7. Bednarczyk H. (1995), Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 8. Bednarczyk H. (1996), Zadania zawodowe i kształcenie mechaników. Radom: ITeE – PIB

 9. Bednarczyk H. (2009), Repetytorium ePedagogiki Pracy. Radom: ITeE – PIB

 10. Bednarczyk H. (2009), Ustawiczna edukacja zawodowa: bibliografia,  Radom: ITeE – PIB

 11. Bednarczyk H. (red.) (1987), Kształcenie i doskonalenie kadr eksploatacyjnych. Radom: MCNEMT

 12. Bednarczyk H. (red.) (1987), Kształcenie kadr eksploatacyjnych w woj. radomskim. Radom: MCNEMT

 13. Bednarczyk H. (red.) (1989), Kierunki unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Polsce. Radom: MCNEMT

 14. Bednarczyk H. (red.) (1991), Berufliche Vorbereitung der Sozial Vernachlassigten Jugendlichen. Radom: MCNEMT; Bonn: BAG JAW

 15. Bednarczyk H. (red.) (1991), Przygotowanie zawodowe młodzieży specjalnej troski. Radom: MCNEMT; Bonn: BAG JAW

 16. Bednarczyk H. (red.) (1992), Education and Professional Development and the Local Labour Market. Radom: MCNEMT

 17. Bednarczyk H. (red.) (1992), Kształcenie i doskonalenie zawodowe a lokalny rynek pracy. Radom: MCNEMT

 18. Bednarczyk H. (red.) (1992), Kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii. Radom: MCNEMT

 19. Bednarczyk H. (red.) (1992), Kształcenie zawodowe w Rosji. Radom: MCNEMT

 20. Bednarczyk H. (red.) (1995), Metodologo-teoreticheskije problemy rozvitja profesjonalnogo obrazovanija. Radom: ITeE – PIB

 21. Bednarczyk H. (red.) (1996), Działalność Stowarzyszeń Kadr Zarządzających Oświatą. Radom: ITeE – PIB

 22. Bednarczyk H. (red.) (1997), Nepreryvnoje mnogourovnievoje professionalnoe obrazovanie. Radom: ITeE – PIB; Snakt Petersburg: IPTO

 23. Bednarczyk H. (red.) (1997), Systemy, jakości i standardy kształcenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: Edukacja i Praca

 24. Bednarczyk H. (red.) (1997), Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych. Nr 2. Warszawa: KUP

 25. Bednarczyk H. (red.) (1998), Jakość kształcenia i doskonalenia zawodowego. Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów szkolenia bezrobotnych. Nr 5. Warszawa: KUP

 26. Bednarczyk H. (red.) (1998), Moduły i pakiety edukacyjne dla kształcenia mechaników. Radom: ITeE – PIB

 27. Bednarczyk H. (red.) (1999), Wokół problemów kształcenia ustawicznego. Warszawa: SOP; Radom: ITeE – PIB

 28. Bednarczyk H. (red.) (2000), Współpraca międzynarodowa w badaniach naukowych i edukacji. Radom: ITeE – PIB

 29. Bednarczyk H. (red.) (2002), Edukacja dorosłych – służba społeczna. Warszawa: WSP ZNP; Radom: ITeE – PIB

 30. Bednarczyk H. (red.) (2005), Podstawy teoretyczne i modele zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej. Radom: ITeE – PIB

 31. Bednarczyk H., Figurski J. (2009), Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe. Radom: ITeE – PIB

 32. Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.) (2004), Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe. Radom: ITeE – PIB

 33. Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T. (red.) (2005), Europejskie idee i inspiracje edukacyjne. Radom: ITeE – PIB

 34. Bednarczyk H., Jaszczyk T., Pilc W. (red.) (2009), Technik poligraf: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Cz. 1–2. Radom: ITeE – PIB

 35. Bednarczyk H., Jaszczyk T., Pilc W. (red.) (2009), Technik poligraf: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Cz. 3. Radom: ITeE – PIB

 36. Bednarczyk H., Jaszczyk T., Woźniak I. (red.) (2008), Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. Radom: ITeE – PIB

 37. Bednarczyk H., Koprowska D. (red.) (2002), Elastyczność, transfer mobilność w kształceniu zawodowym. Radom: ITeE – PIB

 38. Bednarczyk H., Koprowska D., Kacak I. (2008), Transfer wiedzy i usług wsparcia dla mikroprzedsiębiorstwdoświadczenia, refleksje. Radom:
  ITeE – PIB

 39. Bednarczyk H., Koprowska. D. (2008), E-learning, -counselling, -lerning, -work In micro enterprises. Radom: ITeE – PIB

 40. Bednarczyk H., Kozieł E., Kawczyńska-Kiełbasa E. (red.) (2009), Technik ekonomista: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Cz.1–2. Radom: ITeE – PIB

 41. Bednarczyk H., Kozieł E., Kawczyńska-Kiełbasa E. (red.) (2009), Technik ekonomista: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Cz. 3. Radom: ITeE – PIB

 42. Bednarczyk H., Kurzępa I. (red.) (2004), Społeczny wymiar edukacji ustawicznej. Radom: ITeE – PIB

 43. Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B. (1995), Relacje edukacyjne człowiek – maszyna. Radom: ITeE – PIB

 44. Bednarczyk H., Łopacińska L. (ed.) (2007), Innovative technologies in digital learning for adult people from rural areas. Radom: ITeE – PIB

 45. Bednarczyk H., Łopacińska L. (red.) (2008), Kształcenie zawodowe w kontekście europejskich ram kwalifikacji. Radom: ITeE – PIB

 46. Bednarczyk H., Łopacińska L., (red.) (2009), Vocational education in the context of the European Qualification Framework. Radom: ITeE – PIB

 47. Bednarczyk H., Łopacińska L., Popis S. (red.) (2009), Technik mechatronik: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Cz. 3. Radom: ITeE – PIB

 48. Bednarczyk H., Łopacińska L., Popis St. (red.) (2009), Technik mechatronik: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Cz. 1–2. Radom: ITeE – PIB

 49. Bednarczyk H., Sołtysiak M., Bukała W. (red.) (2009), Technik BHP: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Cz. 1–2. Radom: ITeE – PIB

 50. Bednarczyk H., Sołtysiak M., Bukała W. (red.) (2009), Technik BHP: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Cz. 3.Radom: ITeE – PIB

 51. Bednarczyk H., Stojek K. (red.) (1992), Kształcenie i szkolenie ustawiczne w zakładzie pracy. Radom: MCNEMT

 52. Bednarczyk H., Symela K. (red.) (1993), Continuing Education – International and Regional Perspectives. Radom: MCNEMT

 53. Bednarczyk H., Szlosek F. (red.) (2009), Kształcenie zawodowe i pedagogiczne na Ukrainie. Myśli, koncepcje Nelli G. Nyczkało. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: APS

 54. Bednarczyk H., Woźniak I. (2004), Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. Radom: ITeE – PIB

 55. Bednarczyk H., Woźniak I. (2007), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji. Warszawa: MPiPS

 56. Bednarczyk H., Woźniak I. (red.) (2005), Edukacja ustawiczna 2005. Diagnoza. Warszawa: MEiN

 57. Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S. (2006), Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa: MPiPS

 58. Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S. (red.) (2007), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca. Warszawa: MPiPS

 59. Bednarczyk H., Wożniak I. (red.) (2001), Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy. SOSycyna; Warszawa: WSP; Radom: ITeE – PIB

 60. Bednarczyk. H. (2009), Ustawiczna edukacja zawodowa. Radom: ITeE – PIB

 61. Bochniak M. (red.) (2000), Trans-national specific vocabulary for information technology curriculum development. Radom: ITeE – PIB

 62. Brazis R. (red.) (1994), Nauka a jakość życia: Bezpieczeństwo systemów człowiek-technika-środowisko. Wilno: SNPL; Radom: MCNEMT

 63. Budzeń H. (2003), Usprawnienie procesu nauczania. Radom: ITeE – PIB

 64. Butkiewicz M. (red.) (1995), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: Edukacja i Praca

 65. Charles B., Kumpina E., Ručiene J., Hanemann., Łopacińska L. (2009), Intercultural Toolkit for Adult Educators. Radom: IteE – PIB, Enfield Council in the United Kingdom, Prenai Public Library in Lithuania, TUVSÜD Akademie GmbH in Germany

 66. Ciążela (2005), Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczpospolitej. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: WSEE

 67. Czarnecki K., Karaś S. (1996), Profesjologia w zarysie. Radom: ITeE – PIB

 68. Czarnecki K., Szlosek F. (red.) (2002), Badanie – dojrzewanie – rozwój: na drodze do doktoratu. Radom: ITeE – PIB

 69. Czygier S. (red.) (2004), Edukacja zawodowa. Wyzwania. Zagrożenia. Radom: ITeE – PIB; Suwałki: Urząd Miejski w Suwałkach

 70. Czygier St. (2008), Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych. Radom: ITeE – PIB

 71. Duda W., Wieczorek G., Kukla D. (red.) (2009), Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego. Radom: ITeE – PIB; Częstochowa: AJD

 72. Efektywny system szkolenia zawodowego gwarancją poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. (2005), III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
  -Techniczna. Radom: CON-LEX

 73. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych. (2007). F. Szlosek (red.). Radom: ITeE – PIB

 74. Eπαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση σε Θεματικές ενότητες. Παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ευρώπη. (2007), Radom: ITeE – PIB

 75. Figurski J., Bednarczyk H. (red.) (1995), Modele podręcznika do multimedialnego kształcenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 76. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Elektrotechnika i elektronika – poradnik i materiały dla ucznia. Radom: ITeE – PIB

 77. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Elektrotechnika i elektronika – poradnik i materiały dla nauczyciela. Radom: ITeE – PIB

 78. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych – poradnik i materiały dla ucznia. Radom: ITeE – PIB

 79. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych – poradnik i materiały dla nauczyciela. Radom: ITeE – PIB

 80. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej – poradnik i materiały dla ucznia. Radom: ITeE – PIB

 81. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej – poradnik i materiały dla nauczyciela. Radom: ITeE – PIB

 82. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Modułowość urządzeń mechatronicznych – poradnik i materiały dla nauczyciela. Radom: ITeE – PIB

 83. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Modułowość urządzeń mechatronicznych – poradnik i materiały dla ucznia. Radom: ITeE­ – PIB

 84. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Technika cyfrowa i mikroprocesorowa – poradnik i materiały dla nauczyciela. Radom: ITeE – PIB

 85. Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K. (red.) (2003), Technika cyfrowa i mikroprocesorowa – poradnik i materiały dla ucznia. Radom: ITeE – PIB

 86. Figurski J., Symela K. (red.) (2001), Eksperyment pedagogiczny. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. Model ujednoliconego egzaminu zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 87. Formación Profesional de carácter modular. Ejemplos de buenas prácticas en Europa.(2007), Radom: ITeE – PIB

 88. Formation et enseignement professionnels modulaires. Exemples de bonnes pratiques en Europe. (2007), Radom: ITeE – PIB

 89. Formazione Professionale Modulare. Esempi di buone pratiche in Europa. (2007),Radom: ITeE – PIB

 90. Gawlik T., Bednarczyk I. (red.) (2008), Europejskie idee i inspiracje rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Radom: ITeE – PIB

 91. Gawroński K. (red.) (2001), Zmiany w powiatowej oświacie. Radom:
  ITeE – PIB

 92. Głąbicka K. (red.) (2001), Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem. Radom: ITeE – PIB, WSB

 93. Gontarczyk J. (red.) (2001), Szkolenie liderów aktywizacji zawodowej terenów wiejskich. Warszawa: NCPS; Radom: ITeE – PIB

 94. Goźlińska E., Szlosek F. (1997), Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 95. Innowacyjne technologie w doskonaleniu kompetencji doradcy zawodowego. (2007), U. Kwiatkowska, T. Sułkowski (red.). Warszawa: OHP; Radom: ITeE – PIB

 96. Jamiński A. (2008), Z nauczycielskiej autobiografii: skąd, którędy i dokąd. Radom: ITeE – PIB

 97. Jankowska D. (red.) (2007), W akademickiej przestrzeni dialogu: głos nauczycieli akademickich. Warszawa: APS; Radom: ITeE – PIB

 98. Jastrzębska-Smolaga H., Witczak-Roszkowska D. (2002), Pewność pracy a fluktuacje zatrudnienia. Kielce: PŚ; Radom: ITeE – PIB

 99. Jaszczyk T., Bednarczyk I. (red.) (2008), Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla mikroprzedsiębiorstw. Radom: ITeE – PIB

 100. Jopkiewicz A. (1995), Edukacja i rozwój: jaka szkoła? Kielce: WSP; Radom: ITeE – PIB

 101. Kacejko L. (1992), Pracownia elektryczna. T. II. Maszyny, urządzenia i napęd. Radom: MCNEMT

 102. Kacprzak M. (red.) (2008), Europejska spedycja transportu drogowego. Radom: ITeE – PIB

 103. Kaczor S. (1993), Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. Radom: MCNEMT

 104. Kaczor S., Gieseke W., Hohn W. (red.) (1997), Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland. Radom: ITeE – PIB; Humboldt: Universitat Berlin

 105. Kaczor S., Gieseke W., Hohn W. (red.) (1997), Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i Niemczech. Radom: ITeE – PIB; Humboldt: Universitat Berlin

 106. Kaczor S., Sarleja T. (2009), W drodze do społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie Powiatu Zamojskiego, Stowarzyszenie Wszechnica Roztoczańska; Radom: ITeE – PIB

 107. Kaczor S., Sarleja T. (red.) (2009), Edukacja dla interkulturowości. Warszawa: SOP; Radom: ITeE – PIB

 108. Karaś S. (1995), Dydaktyka oświaty pozaszkolnej. Radom: ITeE – PIB

 109. Katalog klubów pracy. (1999), Warszawa: KUP

 110. Kłos Z. (1997), Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa. Radom: ITeE – PIB

 111. Kobyliński W. (1994), Podstawy organizacji i kierowania w oświacie. Radom: MCNEMT

 112. Kobyliński W. (1996), Podstawy organizacji i kierowania w oświacie. (Wyd. 2). Warszawa: SOP; Radom: ITeE – PIB

 113. Koprowska D., Sułkowski T. (red.) (2008), eKształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Radom: ITeE – PIB

 114. Kowalik D., Kaczmarek M. (2006), Dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do asortymentu odzieży. Warszawa: MEN

 115. Kowalik D., Pawłowa M. (red.) (2008), Technik technologii odzieży: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Cz. 1–2. Radom: ITeE – PIB

 116. Kowalik D., Pawłowa M. (red.) (2008), Technik technologii odzieży: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Cz. 3.Radom: ITeE – PIB

 117. Kramek J. (red.) (2007), Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju
  e-learningu w edukacji ustawicznej
  . Radom: ITeE – PIB

 118. Kramek Z. (1996), Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym. Radom: ITeE – PIB

 119. Kramek Z. (red.) (2000), Methods and Procedures of Vocational Qualifications Accreditation in the European Labour Market. Radom: ITeE – PIB

 120. Kramek Z., Strojna E., Symela K. (2009), Informator o modułowych programach szkolenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 121. Kremien W. (2008), Filozofia edukacji. Radom: ITeE – PIB

 122. Kruszwicki W., Symela K. (1999), Poprawa jakości pracy szkoły. Warszawa: MEN; Radom: ITeE – PIB

 123. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli akademickich dla potrzeb eksploatacji. (1989). Radom: MCNEMT

 124. Kształcenie i szkolenie modułowe. Przykłady dobrych praktyk w Europie. (2007). Radom: ITeE – PIB

 125. Kształcenie modułowe. (1995). Warszawa: ZG ZZDZ; Radom: ITeE – PIB

 126. Kukla D. (red.) (2008), Komunikacja w doradztwie zawodowym. Radom: ITeE – PIB

 127. Kupidura T., Bednarczyk H. (red.) (2008), Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi. Radom: ITeE – PIB

 128. Kupisiewicz Cz. (2000), Rzecz o kształceniu. Warszawa: SOP; Radom: ITeE – PIB

 129. Kwiatkowski S. (red.) (2001), Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Warszawa: IPiSS, IBE; Radom: ITeE – PIB

 130. Kwiatkowski S. (red.) (2008), Edukacja ustawiczna: wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa: IBE

 131. Kwiatkowski S., Sepkowska Z. (red.) (2000), Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce. Warszawa: IBE, Radom: ITeE – PIB

 132. Kwiatkowski S., Sepkowska Z. (red.) (2000), Developing professional qualification standards in Poland. Warszawa: IBE; Radom: ITeE – PIB

 133. Kwiatkowski S., Woźniak I. (2006), National Vocational Qualification Standards. Warszawa: MPiPS

 134. Kwiatkowski S., Woźniak I. (red.) (2002), Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Warszawa: IBE

 135. Kwiatkowski S.M., Symela K. (red.) (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych: Teoria. Metodologia. Projekty. Warszawa: IBE

 136. Laboratorium Innowacji – przewodnik dobrych praktyk. (2008). Radom: ITeE – PIB

 137. Lewowicki T. (2007), O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Radom: ITeE – PIB

 138. Lewowicki T. (2007), Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Radom: ITeE – PIB

 139. Lewowicki T., Szlosek F. (red.) (2009), Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: APS WSP ZNP

 140. Łomny Z. (1999), Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. UO Opole: UO (dodruk Radom: ITeE – PIB)

 141. Łopacińska L. Promocja produktu – europesjki program modułowy Eurevinq. Radom: ITeE – PIB

 142. Marczuk M. (1993), Ewolucja postaw młodzieży i dorosłych wobec edukacji w warunkach przemian ustrojowych. Lublin: UMCS; Radom: MCNEMT

 143. Modular Education and Vocational Training. The examples of good practice in Europe.(2007). Radom: ITeE – PIB

 144. Modulare berufliche Bildung – Good Practice Beispiele in Europa. (2007). Radom: ITeE – PIB

 145. Moduláris szakmai oktatás és képzés. Példák az Európában alkalmazott jó megoldásokra. (2007). Radom: ITeE – PIB

 146. Modularno zgrajeno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Primeri dobre prakse v Evropi. (2007). Radom: ITeE – PIB

 147. Moodulőpe kutsehariduses ja koolituses. Heade praktikate näiteid Euroopast. (2007).Radom: ITeE – PIB

 148. Nowacki T. (1998), Zawodoznawstwo. Radom: ITeE – PIB

 149. Nowacki T. (2004), Leksykon pedagogiki pracy. Warszawa: WSP ZNP; Radom: ITeE – PIB

 150. Nowacki T. (2008), Praca ludzka. Radom: ITeE – PIB

 151. Nowacki T. (2008), Tworząca ręka. Radom: ITeE – PIB

 152. Ocena potrzeb szkoleniowych – praktyczne metody i narzędzia (ang.). (2003). Radom: ITeE – PIB

 153. Ocena potrzeb szkoleniowych – praktyczne metody i narzędzia. (2003). Radom: ITeE – PIB

 154. Ogrzebacz E., Grodzicka N. (red.) (2001), Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu. Warszawa: UP

 155. Ornatowski T., Figurski J. (2000), Praktyczna nauka zawodu. Radom: ITeE – PIB

 156. Ośko S. (2005), Absolwenci Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu (rocznik 1950), czyli rzecz o etosie nauczycielskim. Radom: ITeE – PIB

 157. Parzęcki R., Symela K., Zawadzki B. (1995), Orientacja i poradnictwo zawodowe. Radom: ITeE – PIB

 158. Pawłowa M. (red.) (2006), Innowacyjne technologie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych i odzieżowych. Radom: PR

 159. Pawłowa M., Kowalik D. (red.) (2008), Kształcenie zawodowe specjalistów obuwnictwa i odzieżownictwa. Radom: ITeE – PIB

 160. Piotrowski J., Kirejczyk A. (red.) (2001), Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Radom: ITeE – PIB; ZZDZ

 161. Piotrowski M. (1996), Ocena pracy. Radom: ITeE – PIB

 162. Piotrowski M. (red.) (1997), Sieć stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą. Radom: ITeE – PIB

 163. Piotrowski M. (red.) (1997), The Network of the Associations of Educational Management. Radom: ITeE – PIB

 164. Piotrowski M. (red.) (1999), Jakość edukacji w nowej strukturze administracyjnej kraju. Radom: ITeE – PIB

 165. Piotrowski M. (red.) (1999), Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: ZZDZ

 166. Piotrowski M. (red.) (1999), Zapewnienie jakość w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych. Radom: ITeE – PIB

 167. Plewka Cz. (1999), Metodyka nauczania teoretycznego przedmiotów zawodowych. T. 1–2. Radom: ITeE – PIB

 168. Plewka Cz. (red.) (2009), Ku dobrej szkole – Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji. Tom I. Radom: ITeE – PIB; Szczecin: WSH TWP

 169. Plewka Cz. (red.) (2009), Ku dobrej szkole – Nauczyciele. Technologie kształcenia. Tom II. Radom: ITeE – PIB; Szczecin: WSH TWP

 170. Plewka Cz., Bednarczyk H. (2008), Menedżer i kreator edukacji. Radom: ITeE – PIB

 171. Plewka Cz., Bednarczyk H. (red.) (2000), Vademecum menedżera oświaty. Radom: ITeE – PIB

 172. Poniatowski J. (1991), Poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Radom: MCNEMT

 173. Procedura opracowania charakterystyk kwalifikacyjnych, planów i programów nauczania w zawodach robotniczych i nierobotniczych. (1988). Radom: MCNEMT; Warszawa: IKZ

 174. Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności. (2008). Radom: ITeE – PIB

 175. Religa J. (red.) (2007), E-Learning in SMEs – Examples from Six European Countries. Radom: ITeE – PIB

 176. Sałata E., Ośko S. (red.) (2007), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. Radom:PR; ITeE – PIB

 177. Sapia Drewniak E., Jasiński Z., Bednarczyk H. (red) (2002), Adult Education at the Beginning of the 21 Century: Theoretical and Practical Contexts. Opole: UO; Bonn: IIZ/DVV; Radom: ITeE – PIB

 178. Shklyar H., Bednarczyk H. (red.) (2006), Jakość ustawicznej edukacji zawodowej. Radom: ITeE – PIB

 179. Skrzypczak J. (1996), Konstruowanie i ocena podręczników. Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań; Radom: ITeE – PIB

 180. Smirnow I.P., Głazunow A.T. Kształcenie zawodowe w Rosji. Radom: ITeE – PIB

 181. Steps towards a better integration of  a competence-based management system for trainers into Human Resources system: ed. (2006), W. Sleurs, J. Religa. Brussels–Radom

 182. Stochmiałek J. (red.) (1995), Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach. Radom: ITeE – PIB

 183. Stochmiałek J. (red.) (1998), Pedagogika wobec kryzysów życiowych. Radom: ITeE – PIB

 184. Suchy S.(1994), Edukacja dorosłych: warunki i możliwości. Radom: MCNEMT

 185. Suchy S. (1995), Jak zdobyć zawód i pracę? Radom: ITeE – PIB

 186. Symela K. (1999), The principles of implementation and evaluation of modular programmes in training of adults. Warszawa: MPiPS; Geneva: ILO; Radom: ITeE – PIB

 187. Symela K. (2000), Konstruowanie modułowych programów kształcenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 188. Symela K. (2009), Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. Radom: ITeE – PIB

 189. Symela K. (red.) (1990), Dokumentacje programowe i doskonalenie treści kształcenia zawodowego w szkolnictwie zawodowym. Radom: MCNEMT; Warszawa: IKZ

 190. Symela K. (red.) (1992), Kształcenie zawodowe i oświata dorosłych w Danii. Radom: MCNEMT

 191. Symela K. (red.) (1998), Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego. Warszawa: IBE; Radom: ITeE – PIB

 192. Symela K. (red.) (2001), Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej. Radom: ITeE – PIB

 193. Symela K. (red.) (2003), Europejski bank rozwoju modułowych programów i technologii edukacyjnych – integracja i współpraca w obszarze kultury i edukacji. Radom: ITeE – PIB

 194. Symela K. (red.) (2003), Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy. Radom: ITeE – PIB

 195. Symela K., Jacyniuk M. (red.) (2003), Modular Vocational Education and Training for the Labour Market. Radom: ITeE – PIB

 196. Szlosek F. (1995), Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli. Radom: ITeE – PIB, WSI Radom

 197. Szlosek F. (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom: ITeE – PIB, WSI Radom

 198. Szlosek F. (2009), Badanie – dojrzewanie – rozwój: dyskurs i krytyka w rozwoju naukowym. Radom: ITeE – PIB

 199. Szlosek F. (red.) (1998), Edukacja nauczycielska. Radom: ITeE – PIB, PR

 200. Szlosek F. (red.) (2004), Badanie – dojrzewanie – rozwój: na drodze do doktoratu: wybrane problemy badań jakościowych i ilościowych. Radom: ITeE – PIB

 201. Szlosek F. (red.) (2005), Badanie – dojrzewanie – rozwój: na drodze do doktoratu: wybrane aspekty doboru próby badawcze. Radom: ITeE – PIB

 202. Szlosek F. (red.) (2006), Badanie – dojrzewanie – rozwój: na drodze do doktoratu. 5-lecie Ogólnopolskiego Seminarium Badawczego. Radom:
  ITeE – PIB; Warszawa: APS

 203. Szlosek F. (red.) (2007), Ewolucja kształcenia nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: APS

 204. Szlosek F. (red.) (2008), Badanie – dojrzewanie – rozwój na drodze do doktoratu. 95-lecie profesora Tadeusza Nowackiego. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: ASP

 205. Szlosek N. (2008), Kształcenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie na tle przemian. Radom: ITeE – PIB; Warszawa: ASP

 206. Sztumski J. (1997), Opiniowanie pracowników. Radom: ITeE – PIB

 207. Sztylka A. (1998), Jak stawać się humanistą? Warszawa: SOP; Radom: ITeE – PIB

 208. Uździcki R. (2007), Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Radom: ITeE – PIB

 209. Wiatrowski Z. (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: ITeE – PIB

 210. Wojtasik B. (red.) (2001), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław: UWr

 211. Wołk Z., (2009), Kultura pracy. Radom ITeE – PIB

 212. Woźniak I. Bednarczyk H. (2006), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych – droga do budowy krajowych ram kwalifikacji. Warszawa: MPiPS

 213. Woźniak I., Kwiatkowski S. (red.) (2007), National Vocational Qualification Standards – The European Context. Warszawa: MPiPS

 214. Woźniak J. (1992), Pracownia elektryczna. T. I. Pomiary elektryczne. MCNEMT

 215. Wróblewski J. (1997), Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z ludźmi. Warszawa: WSP; Radom: ITeE – PIB

 216. Współpraca partnerów rynku pracy w zakresie szkolenia i zatrudniania bezrobotnych. (1998). Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych. Nr 4. Warszawa: KUP

 217. Wujek T. (1996), Wprowadzenie do andragogiki. Radom: ITeE – PIB

 218. Wujek T. (2003), Polska bibliografia oświaty dorosłych 1971–1995. Warszawa: WSP ZNP; Radom: ITeE – PIB

 219. Wujek T. (red.) (1994), Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych. Radom: MCNEMT

 220. Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów szkolenia bezrobotnych. (1998), Nr 3. Warszawa: KUP

 221. Zjaziun I.A. (red.) (2005), Mistrzostwo pedagogiczne, Warszawa–Radom: ITeE – PIB

 222. Żurek M., Kwiatkowski M. (red.) (2008), Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier. Radom: ITeE – PIB

 223. Шкляр А.Х., Беднарчик(ред)Х. (2006), Управление качеством непрерывного профессионального образования. РИПО: Минск
« góra strony