Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Balcerek J. (1976), Socjologia pracy . Warszawa: SGPiS
 2. Balicki A. (red.) (2001), Metodologia i organizacja badania ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach . Gdańsk: Urząd Statystyczny
 3. Bandura L. (1956), Poglądy pedagogiczne Stanisława Staszica . Warszawa: PZWS
 4. Bańka A. (1995), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: "Print-B"
 5. Bańka A. (2004), Skale samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego: konstrukcja, wstępna walidacja oraz możliwości zastosowania w szkoleniu i doskonaleniu doradców zawodowych. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
 6. Bańka A. (2006), Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
 7. Baran J. (1988), Wychowawcza rola środowiska pracy. Warszawa: IWZZ
 8. Baraniak B. (2008), Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej . Warszawa: IBE
 9. Baraniak B. (red.) (2007), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. Warszawa: IBE; Radom: ITeE - PIB
 10. Baranowski K. (1977), Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928-1939. Warszawa-Łódź: PWN
 11. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim : Przekład Ewa Muszczynko. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska
 12. Bartz B. (2002), Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia zawodowego . Częstochowa: Wydawnictwo PCz
 13. Bauman T. (red. nauk.) (2005), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie . Kraków: Impuls; Gdańsk: UG
 14. Bednarczyk H. (1996), Zadania zawodowe i kształcenie mechaników . Radom: ITeE - PIB
 15. Bednarczyk H. (red.) (1998), Moduły i pakiety edukacyjne dla kształcenia mechaników . Radom: ITeE - PIB
 16. Bednarczyk H. (2005), Europejski idee i inspiracje edukacyjne . Radom: ITeE - PIB
 17. Bednarczyk H. (red.) (2005), Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej . Radom: ITeE - PIB
 18. Bednarczyk H. Figurski J., Żurek M. (red.) (2004), Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe . Radom: ITeE - PIB; Warszawa: WSP ZNP
 19. Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B. (1995), Relacje edukacyjne człowiek-maszyna . Radom: ITeE - PIB
 20. Bednarczyk H. Shklyar A. (red.) (2006), Jakość ustawicznej edukacji zawodowej . Radom: ITeE - PIB; Warszawa: WSP ZNP
 21. Bednarczyk H. Woźniak I. (red.) (2004), Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy . Radom: ITeE - PIB
 22. Bednarczyk H. Woźniak I. (red.) (2005), Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005 . Warszawa: MEN
 23. Bednarczyk-Jama N. (2008), Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: IBE MEN
 24. Bereźnicki F. (1972), Kształcenie dorosłych w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w województwie szczecińskim: 1945-1965 . Poznań: UAM
 25. Biegeleisen-Źelazowski B. (1949), Poradnictwo zawodowe. Przewodnik dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, kierowników poradni zawodowych, świetlic i organizacji zawodowych. Kraków: "Wiedza, Zawód, Kultura"
 26. Błażejewski H. (red.) (1992), Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawiczne j. Bydgoszcz: WSP
 27. Bogaj A. (1997), Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa: IBE
 28. Bogaj A. (2002), Efektywność edukacyjna . Encyklopedia Pedagogiczna XXI wiek. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 29. Bogaj A. (2003), Kwalifikacje zawodowe w warunkach globalizacji rynku pracy - wyzwania i dylematy , [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy . Warszawa: IBE
 30. Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.) (2002), Standardy wyposażenia i obudowy medialnej szkół - gimnazjum . Warszawa: IBE
 31. Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.) (2006), Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 32. Boni M. (red.), (2008), Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Warszawa: Kancelaria Rady Ministrów
 33. Borkowska S. (red.) (2002), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską . Warszawa: IPiSS
 34. Borkowska S. (red.) (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku . Warszawa: IPiSS
 35. Borowiecka M. (1946), Kształcenie dorosłych. Próba dydaktyki. Warszawa: Ludowy Instytut Oświaty i Kultury
 36. Breitkopf E., Kowalczyk J. (red.) (1978), Edukacja ustawiczna - teoria i praktyka (materiały z Sympozjum Uczelniano-Przemysłowego, Bielsko-
  -Biała, styczeń 1977). Warszawa: WSiP
 37. Breitkopf E., Kowalczyk J. (red.) (1979), Kształcenie ustawiczne - teoria i   praktyka: materiały z II Sympozjum Uczelniano-Przemysłowego. Warszawa: WSiP
« góra strony