Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Adamczuk E., Adamowska L. (red.) (1992), Problemy oświaty i kultury dorosłych . Lublin: UMCS
 2. Adamkiewicz M. (2008), Wartość pracy w polskiej tradycji moralnej. Warszawa: WAT
 3. Ahnert R. ( 1981), Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego . Tłumaczenie z języka niemieckiego Cz. Markiewicz; red. nauk. T. Nowacki. Warszawa: WSiP
 4. Aleksander T. (1985), Oświata dorosłych na Kielecczyźnie w czterdziestoleciu Polski Ludowej; zarys głównej problematyki . Kielce: WSP
 5. Aleksander T. (1992), Pozaszkolna edukacja ogólnokształcąca dorosłych : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość . Kraków: Wydawnictwo UJ
 6. Aleksander T. (1998), Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych: potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pracowniczych w Polsce. Kraków: "Impuls"
 7. Aleksander T. (red.) (1999), Andragogiczne problemy współczesności . Kraków: Wydawnictwo UJ
 8. Aleksander T. (red.) (1996), Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych . Kraków: "Impuls"
 9. Aleksander T. (red.) (1999), Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych . Wydanie 2 zmienione. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 10. Aleksander T. red. (2006), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji . Kraków: Wydawnictwo UJ. (Część III - Zagadnienia edukacji dorosłych
  - Tadeusz Aleksander - Prekursorzy oświaty dorosłych, s. 14 -151)
 11. Araszkiewicz F.W. (1974), Wybrane zagadnienia z andragogiki. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej
 12. Archipowa I.A. (red.) (1983), Strukturyzacja treści kształcenia zawodowego . Tłumaczenie z języka rosyjskiego Lidia Koczniewska-
  -Zagórska. Warszawa: WSiP
« góra strony