Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne  ●  Monografie, raporty, podręczniki akademickie  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszeniaPedagodzy

wersja angielska


Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉, (1835-1901). Pisarz, pedagog, tłumacz, przedsiębiorca, politolog. Założyciel Uniwersytetu Keiō. Najbardziej wpływowy myśliciel oświeceniowy, upowszechniający w XIX wiecznej Japonii zdobycze myśli zachodniej. Kładł nacisk na praktyczny aspekt nauki (jitsugyō 実業 ’practical business’). Autor terminu: jitsugyō kyōiku 実業教育 (edukacja zawodowa). Najważniejsze dzieła: Bunmeiron no gairyaku 『文明論之概略』[‘Szkic teorii cywilizacji’], Gakumon no susume 『学問のすゝめ』[‘Zachęta do nauki’].

HORIO Teruhisa 堀尾 輝久, (ur.1933) Profesor m.in. Uniwersytetu Tokijskiego. Specjalizacja: pedagogika, historia edukacji; autor kilkudziesięciu książek nt. edukacji, systemu szkolnictwa, edukacji społecznej. Najważniejsze publikacje: Gendai kyōiku no shisō to kōzō 『現代教育の思想と構造』[‘Współczesna edukacja – myśl i struktura’]; Iwanami kōza. Kodomo no hattatsu to kyōiku 『岩波講座 子どもの発達と教育』 [‘Wykłady Iwanami. Rozwój i kształcenie dziecka’] (redakcja - 8 tomów); Tennōsei kokka to kyōiku 『天皇制国家と教育』[‘Państwo o systemie cesarskim a edukacja’]; Kyōiku nyūmon 『教育入門』[‘Edukacja – wprowadzenie’]; Nihon no kyōiku『日本の教育』 [‘Edukacja w Japonii’]

KATSUTA Shuichi 勝田守一 (1908-1969) Pedagog, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, współpracownik S. Miyahary, autor ponad 40 ksiazek z zakresu ogólnej teorii pedagogiki i edukacji oraz kształcenia etycznego. Główne publikacje: Nōryoku to hattatsu to hakushū『能力と発達と学習』 [‘Zdolności, rozwój i kształcenie’]; Gendai dōtoku kyōiku kōza 『現代道德敎育講座』 [‘Wykłady ze współczesnej edukacji etycznej’]; dzieła wszystkie wydane w 7 tomach.

MIYAHARA Seiichi 宮原誠一, (1909-1978) Pedagog, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, współtworzył jego wydział pedagogiczny; specjalizacja: edukacja społeczna. Jeden z pionierów kształcenia ustawicznego w Japonii. Główne publikacje: Shakai kyōikuron『社会教育論』 [‘Teoria edukacji społecznej’]; tłum. School and Society Johna Dewey’a『学校と社会』; Miyahara Seiichi – Kyōiku ronshū『宮原誠一教育論集』 [‘Miyahara Seichi - Zbiór pism z teorii edukacji’ (7 tomów)]

MUNAKATA Seiya宗像 誠也, (1908-1970) Pedagog, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, współpracownik S. Miyahary, autor ponad 40 ksiazek. Główne publikacje: Kyōiku no saiken 『敎育の再建』 [‘Odbudowa edukacji’]; dzieła wszystkie wydane w 5 tomach.

OGAWA Toshio 小川利夫, (1926 – 2007). Uczeń S.Miyahary. Pedagog, prof. Uniwersytetu Nagoya. Autor ponad 50 książek z dziedziny edukacji, systemu edukacji oraz kształcenia ustawicznego. Najważniejsze dzieła: Kokumin no jikokyōiku undō to kyōiku kaikaku : nihon no kyōiku kaikaku o motomete 『国民の自己敎育運動と敎育改革 : 日本の敎育改革を求めて』 [‘Japoński ruch na rzecz kształcenia indywidualnego a reforma edukacji: potrzeba reformy systemu edukacji w Japonii’]; Kokumin no gakushūken to shakai kyōiku gyōsei : gendai shakai kyōiku gyōsei nyūmon 『国民の学習権と社会敎育行政 : 現代社会敎育行政入門』 [‘Obywatelskie prawo do kształcenia, a zarządzanie edukacją społeczną: wstęp do zarządzania edukacją we współczesnym społeczeństwie’]; Shōgai gakushū to shakai kyōiku: shōgai gakushū to shite no shakai kyōiku 『生涯学習と社会敎育 : 生涯学習としての社会敎育』 [‘Kształcenie ustawiczne i edukacja społeczna – edukacja społeczna jako kształcenie ustawiczne’]

SASAKI Susumu 佐々木 享, ur. 1932,  profesor emerytowany Instytutu Edukacji Zawodowej i Technicznej Uniwersytetu Nagoya. Specjalizacja: historyczno-polityczne badania edukacji zawodowej i technicznej, kształcenie nauczycieli. Ponad 20 książek z dziedziny edukacji – systemu oświaty oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego. M.in.: Gijutsu kyōiku, shokugyō kyōiku no shosō『技術教育・    職業教育の諸相』 [‘Aspekty edukacji technicznej i zawodowej’], Kōkō kyōikuron『高校教育論』 [‘Edukacja w szkole średniej’].

TANAKA Kazutoshi田中萬年, ur.1943. Specjalizacja: kształcenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, systemy edukacji w ujęciu komparatystycznym, idea ‘ergonagii’. Najważniejsze publikacje: Hataraku hito no <gakushū> ron, Ikiru koto hataraku koto manabu koto : kyōiku no saikentō.

TERADA Moriki 寺田 盛紀. Specjalizacja: pedagogika, historia edukacji, edukacja zawodowa i techniczna. Tematy badawcze: komparatystyczne badania kształcenia zawodowego (VET) oraz job placement, systemy i sytuacja kształcenia w przedsiębiorstwach, pomoc w karierze. Najważniejsze publikacje: Kyaria keisei shūshoku mekanizumu no kokusai hikaku: Nichi Doku Bei Chū no gakkō kara shokugyō e no ikō katei, (współautor:) Walter Georg, Helmut Demes (2004), Bildungsexpansion, demographischer Waendel und Uebergange in Japan. In: Bildung und Erziehung Jg. 57.

« góra strony