Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   Instytucje naukowe, stowarzyszenia

Ajia Kagaku Kyōiku Keizai Hatten Kikō アジア科学教育経済発展機構 (アジアシード)Asia SEED - Registered Non Profit Organisation [Zrzeszenie Rozwoju Nauki, Edukacji i Ekonomii w Azji], od 1984 roku. Poprzednia nazwa: JIF (Japan-Indonesia Science and Technology Forum). Profil: rozwój zasobów ludzkich w Japonii oraz Azji. Integracja regionalna. Opracowanie i wdrażanie programów rozwoju regionalnego; programy pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu wykształcenia. Realizacja projektów naukowo-badawczych. Współpraca międzynarodowa. Prezes: HARA Yoshio原 嘉夫
http://www.asiaseed.org/

Ergonagy Kenkyūkai エルゴナジー研究会(日本産業教育学会) Instytut Kształcenia Zawodowego.
Od 2003 roku. Profil: organizacja programów badań, szkoleń, treningów, wymiana informacji i doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego. Do tej pory - organizacja 23 konferencji.
Włoskihttp://www.uitec.ehdo.go.jp/edus/erg/index.html

Hōsō Daigaku The Open University of Japan [Japoński Uniwersytet Otwarty], od 1983 roku. Poprzednia nazwa: The University of the Air. W 2008 roku ponad 80000 słuchaczy. Do tej pory przyznano ponad 50000 stopni naukowych. W 1989 roku pierwszy tytuł licencjacki. Studia licencjackie prowadzi Wydział Sztuk Wyzwolonych (3 Departamenty), studia uzupełniające magisterskie (4 programy).
Włoskihttp://www.u-air.ac.jp/eng/message.html

Kokuritsu Kyōiku Kenkyūjo 国立教育研究所 NIER, National Institute for Educational Policy Research of Japan [Narodowy Instytut Badań Edukacyjnych], od 1949 roku. (Poprzednia nazwa: National Institute for Educational Research). Profil: Planowanie, formułowanie oraz implementacja rządowej polityki edukacyjnej. Realizowane tematy badawcze: Ogólne studium ewolucji procesów transmisji w systemach edukacyjnych; Historia powojennego systemu praw dotyczących edukacji;  Nowa rola nowoczesnego uniwesytetu w zorientowanym na wiedzę industrialnym społeczeństwie Japonii i in.. Współpraca z wieloma instytucjami edukacyjnymi, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy badawczej i upowszechnianiu wyników badań. Dyrektor Generalny: SUGAWA Tomiji 近藤 信司 http://www.nier.go.jp publikacje NIER w języku angielskim: http://www.nier.go.jp/English/publication/index.html

Nihon Gakushū Shakai Gakkai日本学習社会学会, Japan Association for the Study of Learning Society [Japońskie Stowarzyszenie Badań nad Społeczeństwem Kształcącym Się]
Od 2004 roku. Cel: wkład w rozwój społeczeństwa kształcącego się w Japonii poprzez praktyki oraz badania teoretyczne w zakresie kształcenia ustawicznego, wymianę informacji, a także promowanie badań. Od 2007 roku oficjalny partner Japońskiej Rady Naukowej 日本学術会議 [Science Council of Japan].
Prezes: prof. KAWANOBE Satoshi 川野 辺敏 (Uniwersytet Seisa 星槎大学) Wydawnictwo - rocznik stowarzyszenia: Nihon Gakushū Shakai Gakkai Nenpō 『日本学習社会学会年報』
http://www.soc.nii.ac.jp/jasls/index.html

Nihon Kyōiku Gakkai 日本教育学会, The Japan Society for Study of Education, [Japońskie Stowarzyszenie Badań nad Edukacją], od 1941 roku. Stowarzysza ok. 3000 członków, w tym ponad 300 instytucji, około 200 uniwersytetów oraz instytucji badawczych. Realizowane tematy badawcze: Edukacja w oparciu o specjalne potrzeby oraz reforma szkolnictwa; Trendy i zadania pedagogiki; Analiza zjawiska i efektów upadku szkoły; Edukacja Pokoju – Kultura Pokoju; Rozumienie współczesnych dzieci; Standardy curriculum i ich implementacja; Struktura szkoły i klasy. Prezes: Fujita Hidenori 藤田 英典
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsse4/index.html

Nihon Sangyō Kunren Kyōkai (Nissankun) 日本産業訓練協会 (日産訓)[Japoński Związek Szkolenia w Przemyśle], od 1955 roku. Działa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, Min. Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej oraz z Japońską Ferderacją Biznesu KEIDANREN. Organizacja otwartych wykładów, kursów i praktyk – w zakresie MTP (Managment Training Program) oraz TWI (Training Within Industry). Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w sektorze przemysłowym. Kształcenie trenerów TWI, organizacja seminariów i warsztatów, delegowanie instruktorów do przedsiębiorstw, udzielanie porad, przeprowadzanie analiz i badań nt. stanu edukacji przedsiębiorstwach. Prezes: SHŌYAMA Etsuhiko 庄山 悦彦
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/sankun/index.html

Nihon Sangyō Kyōiku Gakkai 日本産業教育学会 Japanese Industrial Education Society, [Japońskie Stowarzyszenie Edukacji w Przemyśle], od 1960 roku. Realizowane tematy badawcze: Edukacja przemysłowa; Szkolnictwo zawodowe średniego stopnia, Problemy pracy; Edukacja rolnicza; Edukacja informatyczna; Edukacja techniczna i in. Wydaje czasopismo: Sangyō Kyōikugaku Kenkyū 産業教育学研究 [Badania Edukacji w Przemyśle]
http://www.jssvte.org

Nihon Shakai Kyōiku Gakkai 日本社会教育学会 The Japan Society for the Study of Adult and Community Education JSSACE [Japońskie Stowarzyszenie Badań Edukacji Dorosłych i Edukacji Społecznej], od w 1954 roku. Około 920 członków. Profil: wyznaczenie obiektywnych i naukowych zasad kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych oraz edukacji społecznej; stworzenie racjonalnych naukowych podstaw w tej dziedzinie. Publikacje: Roczne Sprawozdania, Studies in Adult and Community Education, Biuletyn, Newsletter, oraz inne publikacje badawcze. Prezes: Satō Kazuko 佐藤 一子(Uniwersytet Tokijski 東京大学)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssace/index.html

Shokugyō Nōryoku Kaihatsu Sōgō Daigakkō Tōkyōkō 職業能力開発総合大学校東京校, Tokyo Institute, Polytechnic University [Wyższa Szkoła Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych, Instytut Tokijski], od 1961. Działalność: Kształcenie nauczycieli zawodu, badania naukowe oraz praktyki, mające na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu, zaawansowane praktyki zawodowe wyznaczające ogólnokrajowe standardy kształcenia zawodowego, współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia zawodowego, kształcenie bezrobotnych oraz zmieniających pracę, doradztwo oraz pomoc w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych.
http://www.ehdo.go.jp/tokyo/ptut/index.html

« góra strony