Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne

  1. Gijutsu, Shokugyō Kyōikugaku Kenkyūshitsu kenkyū hōkoku『技術・職業教育学研究室研究報告』 [‘Bulletin of Institute of Vocational and Technical Education’] Nagoya-shi, Nagoya Daigaku Daigakuin Kyōiku Hattatsu Kagaku Kenkyūka Gijutsu Shokugyō Kyōikugaku Kenkyūshitsu 古屋大学大学院教育発達科学研究科技術・ 職業教育学研究室, od 2003r., ISSN: 1348-4893

  2. Jitsugakushi Kenkyū 『実学史研究』 [‘Badania Historyczne Nauk Praktycznych w Japonii’], Shibunkaku Shuppan思文閣出版, MATSUDA Kiyoshi 松田 清, od 1984r., OCLC Number: 73488030; ISBN: 4784203656

  3. Kyōiku iinkai geppō: The monthly report of the board of education 『教育委員会月報 = The monthly report of the board of education』 [‘Miesięczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Edukacji’], Tokio, Monbushō Chōsa Fukyukyoku文部省調査普及局, OCLC Number: 32357373

  4. Kyōiku nenkan『教育年鑑』 [‘Edukacja – Rocznik’], Tokio, Tōkyō Nihon Tosho Sentā日本図書センター, od 1935r., OCLC Number: 163837765

  5. Nagoya Daigaku Kyōiku Gakubu kiyō. Kyōikugakka『名古屋大学敎育学部紀要. 敎育学科』 [‘Biuletyn Wydziału Pedagogicznego Nagoya University’], Nagoya, Nagoya Daigaku Kyōiku Gakubu名古屋大学敎育学部, od 1964r., ISSN: 0465-7748

  6. Sangyō kyōiku: Vocational education 『産業教育 = Vocational education』 [‘Edukacja zawodowa’], Tokio, Koyō Mondai Kenkyūkai雇用問題研究會, OCLC Number: 38278665

  7. Sangyō kunren 『産業訓練』 [‘Szkolenie zawodowe’], Tokio, Nihon Sangyō Kunren Kyōkai日本産業訓練協会 (Japońskie Stowarzyszenie Szkoleń Zawodowych), miesięcznik, od 1955r., OCLC Number: 54664650

  8. Sengo Kyōikushi Kenkyū 『戦後教育史研究』 [‘Historia Edukacji po II Wojnie Światowej’], Meisei Daigaku Sengo Kyōikushi Kenkyū Sentā 明星大学戦後教育史研究センター, rocznik, od 1984r. (dotychczas 22 numery), OCLC Number: 20269403

« góra strony