Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne


PSSCIVE – Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education (Centralny Instytut Ksztalcenia Zawodowej), Bhopal http://psscive.nic.in
Misja: zaspokojenie wszystkich potrzeb akademickich do osiagniecia suk-cesu we wdrozeniu zawodoznawstwa do programu ksztalcenia w kraju – albo bezposrednio, albo poprzez wspólprace z innymi instytucjami na terenie calego kraju. Celem PSSCIVE jest zapewnienie kierunku przekazania systemu instrukcji i uslug wspomagania (obslugi technicznej?). Dazy do zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w róznych sekto-rach gospodarki poprzez system ksztalcenia ogólnego po wyzszy ponadpodstawowy poziom. Program obejmuje zarówno formalny jak i nieformalny system ksztalcenia.

Funkcje:

 • Doradztwo i pomoc dla Ministerstwa Zasobów Ludzkich, rzadów stanowych i administracji terytoriów zwiazkowych w realizacji programu ksztalcenia zawodowego i doswiadczenia w pracy.
 • Spelnianie funkcji skrzydla technicznego Wspólnej Rady Ksztalcenia Zawodowego (Joint Council of Vocational Education) we wszystkich kwestiach zwiazanych z programem ksztalcenia zawodowego (Vocational Education Programme – VEP).
 • Promowanie, nadzorowanie i kierowanie zalozeniami kompleksowego systemu zarzadzania VEP.
 • Swiadczyc uslugi jako instytucja badawcza na potrzeby formalnego i nieformalnego programu ksztalcenia zawodowego.
 • Kierowanie i szkolenie róznych kluczowych funkcjonariuszy VEP, w tym nauczycieli.
 • Ocena i monitorowanie VEP w stanach/terytoriach zwiazkowych.
 • Zapewnienie jednolitosci i utrzymanie wysokiej jakosci standardów nauczania i uczenia sie zawodowego.
 • Zapewnienie pomocy i doradztwa w zakresie ksztalcenia i szkolenia zawodowego dla ogólu ludzi.

Cele:
 • Opracowanie kompleksowego, elastycznego i reagujacego systemu ksztalcenia zawodowego.
 • Zapewnienie pomocy dla stanów/terytoriach zwiazkowych przy realizacji VEP.
 • Zwiekszenie dostepu do formalnego i nieformalnego programu ksztalcenia zawodowego.
 • Poszerzenie zakresu ksztalcenia pracy i umiejetnosci zyciowych.
 • Akredytacja kursów i instytucji zapewniajacych ksztalcenie i szkolenie zawodowe.
 • Promowanie wspólpracy miedzynarodowej i tworzenia sieci w ksztalceniu i szkoleniu zawodowym.
 • Zapewnienie wysokiej jakosci nauczania w ksztalceniu zawodowym.
 • Zgromadzenie, utrzymanie i rozpowszechnianie informacji na temat ksztalcenia zawodowego.
 • Podniesienie ogólnego statusu programu ksztalcenia zawodowego w kraju.
 • Spelnianie roli doradcy i katalizatora w celu umozliwienia efektywnego nauczania i uczenia sie zawodowego.
 • Zapewnienie pomocy i doradztwa w zakresie ksztalcenia i szkolenia zawodowego dla ogólu ludzi.


AICTE – The All India Council for Technical Education (Indyjska Rada Ksztalcenia Zawodowego) http://www.aicte.ernet.in (strona w budowie). Organ ustawowy, ustanowiony dla wlasciwego planowania i koordynacji rozwoju ksztalcenia technicznego na terenie calego kraju.


NUEPA (daw. NIEPA) – National University of Educational Planning and Administration (Krajowy Uniwersytet Planowania Ksztalcenia i Administracji), New Delhi http://www.nuepa.org
Ustanowiony przez Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich rzadu Indii, glówna organizacja zajmujaca sie badaniami i potencjalem w zakresie planowania i zarzadzania ksztalcenia, nie tylko w Indiach, ale takze w Azji Poludniowej.
W uznaniu za pionierskie prace organizacji w dziedzinie planowania ksztalcenia i administracji, rzad Indii upowaznil ja do przyznawania wlasnych stopni naukowych w drodze przyznania jej statusu uniwersytetu w sierpniu 2006. Jak kazdy uniwersytet, NUEPA jest w pelni finansowana przez rzad Indii.
Poczatek uniwersytetu to rok 1962, kiedy UNESCO ustanowil Azjatyckie Centrum Regionalne Planistów Ksztalcenia i Administratorów, które pózniej przeksztalcilo sie w Azjatycki Instytut Planowania Ksztalcenia i Administracji (1965 r.). Po 4 latach istnienia instytut zostal przejety przez rzad Indii i zmienil nazwe na Narodowa Uczelnia Wyzsza dla Planistów Ksztalcenia i Administratorów (National Staff College for Educational Planners and Administrators). Wraz ze wzrostem roli i zadan uczelni, szczególnie w rozwijaniu podstawowych zasobów organizacji, badawczej i zawodowej obsludze (pomocy) technicznej dla rzadów, w 1979 roku ponownie zmieniono nazwe na Krajowy Instytut Planowania Ksztalcenia i Administracji (NIEPA).
NUEPA obejmuje 10 departamentów, w tym wybitne interdyscyplinarne wydzialy oraz dobrze zaopatrzona biblioteka (ksiazki, krajowe I miedzynarodowe czasopisma, oficjalne dokumenty z dziedziny planowania ksztalcenia i administracji).
In addition to its multifarious activities, the National University offers Full-time Integrated M.Phil.-Ph.D., Full-time Direct Ph.D. and Part-time Ph.D. programmes in educational policy, planning and administration from a broader inter-disciplinary social science perspective. Programy badawcze NUEPA dotycza wszystkich poziomów i typów ksztalcenia krajowych i miedzynarodowych perspektyw rozwoju.
Wizja: Rozwijanie uczacego sie spoleczenstwa poprzez poglebianie wiedzy. Misja: Stac sie centrum z doskonalymi wynikami w zakresie polityki ksztalcenia, planowania i zarzadzania poprzez promowanie wyzszego poziomu nauczania, badania i rozwijanie podstawowych zasobów organizacji w krajowym i globalnym kontekscie.
http://www.create-rpc.org/partners/NIEPA.shtmlISTE – Indian Society for Technical Education (Indyjskie Towarzystwo Ksztalcenia Technicznego), New Delhi http://www.isteonline.in
ISTE jest krajowa instytucja zawodowa, dzialajaca spolecznie non-profit zarejestrowana zgodnie z Societies Registration Act z 1860 roku. Poczatkowo rozpoczeto prace jako Stowarzyszenie Dyrektorów Instytucji Technicznych (APTI) w 1941 roku, w 1968 roku zostal przeksztalcony w „Indian Society for Technical Education” w celu rozszerzenia dzialalnosci na rzecz realizacji idei ksztalcenia technologicznego. Glówny cel ISTE jest wspieranie i wklad w produkcje i rozwój najwyzszej jakosci potrzeb zawodowych inzynierów I techników przez instytucje przemyslowe i inne organizacje. Bedac jedyna krajowa organizacja edukatorów w dziedzinie inzynierii i technologii, ISTE efektywnie uskutecznia rózne misje unii rzadu. Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich, CTE/DST/MIT/rzady stanów sa scisle powiazane z ISTE poprzez programy dotyczace ksztalcenia technicznego.
Glówne cele ISTE:

 • Sformulowac ogólne cele i zadania ksztalcenia technicznego.
 • Dostosowac program nauczania i procesy edukacyjne do zmieniajacych sie warunków.
 • Ksztalcic efektywnych nauczycieli i administratorów ksztalcenia.
 • Poprawic metody nauczania i praktyki i zwyczajów administracyjnych.
 • Zwiekszenie idealów i standardów zawodowych.
 • Wspierac badania jako funkcji uzupelniajacej nauczanie.
 • Pielegnowanie wiezi braterstwa miedzy nauczycielami, administratorami, przemyslowcami i zawodowcami.
 • Doprowadzic do efektywnego powiazania pomiedzy przemyslem instytucji technicznych a spoleczenstwem.
 • Przyznawanie honorowego stypendium, nagród i wyróznien dla szerzenia celów ksztalcenia zawodowego.


NCERT – National Council of Educational Research and Training (Krajowa Rada Badan Ksztalcenia i Szkolenia) http://www.ncert.nic.in
W 1961 r. rzad Indii ustanowil Krajowa Rade Badan Ksztalcenia i Szkolenia (NCERT) jako niezalezna organizacje. Zadaniem NCERT byla pomoc i doradztwo dla rzadu centralnego oraz stanych w realizacji ich polityki w zakresie ksztalcenia, w szczególnosci doprowadzenia do zmian jakosci ksztalcenia szkolnego i przygotowania nauczycieli. Z biegiem czasu Rada przeksztalcila sie wyjatkowa organizacje ze zwiekszajacym sie zakresem dzialalnosci, która miala wplyw na ksztalcenie szkolne w Indiach.
Rada jest zarzadzana przez piec komisji statutowych: Rade rzadzaca, Komisje wykonawcza (pod przewodnictwem Zwiazkowego Ministra Edukacji), Komisje finansów, Komisje zalozycielska i Programowa komisje doradcza. Kilka innych komisji, jak Komisja akademicka, Ministerialne rady doradcze/Instytucjonalne komisje doradcze, Komisja budownictwa i pracy, Komisja badan ksztalcenia i innowacji, Komisja monitoringu krajowego dla rozwoju podreczników sa doradcami NCERT w szczególnych dzialaniach.
Czasopisma dotyczace ksztalcenia wydawane przez NCERT to Indian Educational Review, Journal do Indian Education, Bhartiya Adhunik Shiksha, Primary Teacher, Primary Shikshak, School Science, Indian Journal of Vocational Education przedstawiaja poglady, opinie i trendy w ksztalceniu szkolnym w Indiach.

 1. IITR – Indian Institute of Technology Roorkee (Indyjski Instytut Technologii Roorkee) – http://www.iitr.ac.in
  Continuing Education Centre (Osrodek Ksztalcenia Ustawicznego)
  http://www.iitr.ac.in/centers/CCE/pages/About_Us.html
 2. Uniwersytet Roorkee http://rurkiu.tripod.com
  Roorkee College utworzono w 1847 roku jako pierwszy Inzynierski College Imperium Brytyjskiego. W roku 1854 zostala zmieniona nazwa na College Inzynierii Cywilnej im. Thomasona. Nadano mu status Uniwersytetu ustawa nr IX 1948 UP, Govt. w uznaniu za osiagniecia i potencjal oraz majac na wzgledzie potrzeby niezaleznych Indii. Pt. Jawahar Lal Nehru, pierwszy premier Indii w listopadzie 1949 nadal uprawnienia pierwszego Uniwersytetu Inzynierskiego niezaleznych Indii.

« góra strony