Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszeniaInternet data bases /Internetowe bazy danych


http://www.ccip.fr/home/index.html - Izba Handlowa i przemysłowa w Paryżu

http://www.centre-inffo.fr - Centrum Informacji na temat uczenia się przez całe życie Centre INFFO jest organizacją non-profit pod egidą Ministerstwa zatrudnienia, Pracy i Spójności Społecznej. Centre INFFO zostało założone w 1976 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Jego zadaniem jest opracowanie i tworzenie programów rozwoju informacji, dokumentacji i badań w dziedzinie ustawicznego kształcenia zawodowego. Leży ono w centrum francuskiej sieci informacji na temat ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego obejmującego kluczowych graczy. Centre INFFO utrzymuje specjalne stosunki z państwem, organizacjami pracodawców i związków zawodowych i wyszkolonymi specjalistami.

http://cncp.gouv.fr – CNCP – Krajowa Komisja ds. Certyfikacji Zawodowej

http://www.cereq.fr – CEREQ – Krajowe Centrum ds. Zatrudnienia i Kwalifikacji

http://www.ciep.fr – CIEP - Krajowe Centrum Badań Pedagogicznych Założony w 1945r., państwowa organizacja od 1987r., CIEP jest znany we Francji i na świecie w zakresie umiejętności oceny, szkoleń i ewaluacji i za pomysły w dziedzinie współpracy międzynarodowej i edukacji. Trzy główne zadania to: współpraca w dziedzinie edukacji w sektorze edukacji i szkoleń, służba publiczna jako dostawca i wpływ jako laboratorium pomysłów.

http://www.cnam.fr – CNAM – Krajowe Centrum Rzemiosła

http://www.cndp.fr – CNDP – Krajowe Centrum Dokumentacji Pedagogicznej

http://www.cned.fr – CNED – Krajowe Centrum Kształcenia na Odległość

http://eduscol.education.fr – EDUSCOL – strona internetowa poświęcona kształceniu szkolnemu: ogólnemu i zawodowemu, kształceniu ustawicznemu oraz kształceniu dla dorosłych

http://www.intercarif.org - INTERCARIF – centrum Animacji i Informacji o Kształceniu powiązane z Obserwatorium Regionalnym Kształcenia i Zatrudnienia

http://www.education.gouv.fr – Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.oravep.asso.fr – ORAVEP – Obserwatorium Badań w zakresie Kształcenia

http://www.orme.cndp.fr – ORME – strona internetowa poświęcona badaniom w zakresie multimediów w kształceniu

http://www.afpa.fr – AFPA – Krajowe Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych

« góra strony