Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   Instytucje


中华职业教育社
Krajowe Stowarzyszenie Chińskiej Edukacji Zawodowej (NAVEC) Krajowe Stowarzyszenie Chińskiej Edukacji Zawodowej (Navec) zostało założone w Sznaghaju 6 maja 1917 roku. Jest to organizacja edukacji zawodowej zrzeszająca osobistości z dziedziny edukacji, gospodarki oraz nauki i technologii zajmujące się edukacją zawodową. Współzałożycielami NAVEC byli: demokrata i edukator Huang Yanpei oraz 48 innych powszechnie znanych osób, takich jak Cai Yuanpei, Liang Qichao, Zhang Jian, Song Hanzhang, Wu Tingfang. Stowarzyszenie koncentruje się nad badaniami teorii edukacji zawodowej, tworzeniu szkół zawodowych, przeprowadzaniu eksperymentów w edukacji zawodowej, publikowaniem czasopism i książek służących doskonaleniu krajowej edukacji zawodowej. Obecnie posiada 22 tys. personelu oraz 1 600 członków w całym kraju.
Strona internetowa: www.zhzjs.org.cn
Adres: No. A69, Anlelin Rd., Chongwen District, Bejing, 100075, China

教育部职业教育中心研究所
Chiński Centralny Instytut Edukacji Technicznej i Zawodowej. Chiński Centralny Instytut Edukacji Technicznej I Zawodowej jest afiliowany przy Ministerstwie Edukacji, został powołany w 1990 r. Obowiązkiem instytutu jest badanie reform i rozwoju edukacji zawodowej i dostarczanie doradztwa dla wszystkich departamentów administracji edukacji i agencji w całym kraju. Do jego zadań należy gromadzenie i analizowanie informacji i materiałów na temat edukacji zawodowej w kraju i zagranicą i upowszechnianie ich poprzez druk lub publika-cję raportów. Instytut współpracuje z międzynarodowymi organizacjami badawczymi edukacji zawodowej, reprezentuje Chiny w UNESCO i w innych międzynarodowych projektach edukacji zawodowej.

上海市教育科学研究院职业教育与成人教育研究所
Instytut Edukacji Zawodowej i Dorosłych w Szanghaju Akademia Nauk Edukacyjnych. Instytut Edukacji Zawodowej i Dorosłych w Szanghaju Akademia Nauk Edukacyjnych powstał z przekształcenia w 1995 roku Szanghajskiego Instytutu Edukacji Technicznej i Zawodowej, który został założony w 1990 r. Jest instytutem badawczym w dziedzinie edukacji zawodowej powołanym wspólnie przez właściwe departamenty Chin i Niemiec. Główną funkcją instytutu jest wsparcie usług konsultacyjnych dla rządu, organizacji edukacyjnych i departamentu pracy oraz przeprowadzanie badań naukowych dotyczących edukacji szkolnej i szkolenia przemysłowego. Poprzez porównawcze badania edukacji zawodowej i edukacji dorosłych w kraju i zagranicą, rezultaty badań będą wskazówką dla szkół zawodowych do przeprowadzenia reform nauczania.
Strona internetowa: www.ribbsh.com
Adres: No. 21, Chalingbei Rd., Xuhui District, Shanghai, 200032, China

北京教育科学研究院职业教育与成人教育教学研究中心
Instytut Edukacji Zawodowej I Dorosłych w Pekinie Akademia Nauk Edukacyjnych. Instytut Edukacji Zawodowej I Dorosłych w Pekinie Akademia Nauk Edukacyjnych podejmuje badania dotyczące pekińskich reform nauczania w edukacji zawodowej i edukacji dorosłych, szczególnie w planowaniu kierunków, opracowywaniu podręczników i planach reformy edukacyjnej. Instytut przeprowadza badania edukacji dla departamentów administracji edukacji i szkół zawodowych.

同济大学职业技术教育学院
Instytut Nauczycieli Zawodowych, Uniwersytet Tongji. Instytut Nauczycieli Zawodowych został założony w paź-dzierniku 1994 r. na Uniwersytecie w Tongji. Oferuje edukację na studiach inżynierskich dla nauczycieli zawodowych i na studiach uzupełniających magisterskich w dziedzinie „Edukacja Zawodowa i Techniczna”. Instytut jest Krajowym Centrum Szkoleniowym dla Nauczycieli Zawodowych i Krajowym Centrum Szkoleniowym dla nauczycieli wyższej edukacji zawodowej. Jest gospodarzem Regionalnej Platformy Kooperacji (RPC) która składa się z instytucji z Niemiec, Tajlandii, Wietnamu, Laos i krajów Azji Południowo – Wschodniej. Celem RCP jest badanie edukacji zawodowej i szkolenia nauczycieli szkół zawodowych. Instytut jest agencją zarządzającą dla projektu Rozwój Pakietów Szkoleniowych dla Nauczycieli Zawodowych, które jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Finansów Chin. Pakiet szkoleniowy zawiera standard kompetencji nauczania dla nauczycieli zawodowych, program szkoleniowy, materiały nauczania lub podręczniki szkolenia, system ewaluacji dydaktyki pracy i jakości szkolenia w 70 dziedzinach.

同济大学继续教育学院
Szkoła Edukacji Ustawicznej, Uniwersytet Tongji. Szkoła edukacji ustawicznej została założona w 1956 roku na Uniwersytecie Tongji. Początkowo oferowała edukację dorosłych na poziomie inżynierskim poprzez kursy korespondencyjne, kursy wieczorowe i online. Oferuje również stopień magistra edukacji w dziedzinie „Edukacja Dorosłych” Jest pierwszą szkołą edukacji ustawicznej w Chinach, oferuje różne style zajęć w pełnym i niepełnym wymiarze czasu.
Strona internetowa: www.tongji.edu.cn/~ibb
Adres: No. 1239, Siping Rd., 200092, Shanghai, China

北京师范大学职业与成人教育研究所
Instytut Edukacji Dorosłych i Zawodowej, Pekińskie Kolegium Nauczycielskie. Instytut Edukacji Zawodowej i Dorosłych w Pekińskim Kolegium Nauczycielskim jest wyspecjalizowaną agendą zaangażowaną w szkolenie pracowników, badania naukowe edukacji technicznej i zawodowej oraz edukacji dorosłych. Oferuje edukację podyplomową na studiach magisterskich i doktoranckich w dziedzinie „Edukacji Technicznej i Zawodowej”. Kierunkami badań są głównie badanie teorii podstawowych, badania polityki, dydaktyka, rozwój: programów nauczania, technologii edukacyjnych, edukacji nauczycieli oraz edukacji zawodowej i edukacji dorosłych.
Strona internetowa: www.bnu.edu.cn
Adres: No. 19, Xinjiekou Wai Street, Beijing, 100875, China

华东师范大学职业教育与成人教育研究所
Instytut Edukacji Zawodowej i Edukacji Dorosłych, Kolegium Nauczycielskie Wschodnich Chin. Instytut Edukacji Zawodowej i Edukacji Dorosłych został założony w marcu 2002 r. Kolegium Nauczycielskim Wschodnich Chin oferuje studia magisterskie i doktoranckie na kierunkach: „Edukacja Techniczna i Zawodowa”, ”Edukacja Dorosłych”, „Edukacja i Rozwój Zasobów Ludzkich”. Instytut składa się z: Centrum Badań Edukacji Zawodowej, Centrum Badań Edukacji Dorosłych, Centrum Badań Edukacji Wspólnotowej, Centrum Rozwoju i Badań Zasobów Ludzkich i dwóch krajowych ośrodków szkoleniowych.
Strona internetowa: www.ecnu.edu.cn
Adres: No. 3663, Zhongshanbei Rd., Putuo District, Shanghai, 200062, China

天津大学职业技术教育学院
Szkoła Edukacji Zawodowej i Technicznej, Uniwersytet Tianjin School of Vocational and Technical Education, Tianjin University. Szkoła Edukacji Technicznej i Zawodowej została założona w 1989 r. na Uniwersytecie Tianjin. W jej ramach istnieją trzy instytuty badawcze: Instytuty Edukacji Technicznej i Zawodowej, Instytut Badań Edukacji Wyższej i Instytut Badań Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych. Oferowane jest kształcenie na poziomie magisterskim na kierunkach: „Edukacja Techniczna i Zawodowa”, „Edukacja Ekonomii i Zarządzania” i „ Psychologia Stosowana”, jak również prowadzone są studia doktoranckie w dziedzinie „Edukacja Techniczna i Zawodowa”

北京教育科学研究院
Instytut Badań Edukacyjnych w Pekinie
Instytut podejmuje badania poświecone reformom w edukacji zawodowej i edukacji dorosłych, bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju edukacji, opracowywaniu podręczników. Instytut prowadzi badania i formułuje zalecenia dla departamentów administracji państwa, które odpowiedzialne są za edukację, w tym szkolnictwo zawodowe.
Strona internetowa: www.bjesr.cn
Adres: No. 7, Xichangan Rd., Xicheng District, Beijing, 100045, China

香港教育学院
Instytut Edukacji w Hongkongu. Powstały w 1994r. Instytut Edukacji prowadzi badania w zakresie programów podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Zajmuje się także m.in.: opracowywaniem programów nauczania, badaniami nad edukacją wczesnoszkolną, czy zastosowaniem technologii informacyjnych w edukacji. Posiada rozległą sieć współpracy z lokalnymi szkołami. Funkcjonuje również jako kolegium nauczycielski na poziomie studiów dyplomowych, magisterskich i doktoranckich.
Strona internetowa: www.ied.edu.hk
Adres: No. 10, Lo Ping Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong, China.

中国成人教育协会
Chińskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych. Utworzone w 1981 roku Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową afiliowaną przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zajmuje się wszystkimi aspektami edukacji dorosłych. Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należą: planowanie, organizowanie i koordynacja działań edukacyjnych w celu promowania kształcenia dorosłych; wspieranie rozwoju krajowych i regionalnych organizacji kształcenia dorosłych; usługi doradcze dla przedstawicieli administracji w zakresie edukacji ustawicznej; rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami zajmującymi się edukacją dorosłych.
Strona internetowa: www.caea.org.cn
Adres: No. 8, Xitucheng Road, Haidian District, Beijing, 100088, China

北京农家女文化发展中心
Centrum Rozwoju Kobiet z Terenów Wiejskich. Jest organizacją pozarządową promującą rozwój osobisty kobiet zamieszkałych poza ośrodkami miejskimi. Jest organizacją typu non-profit, której program opiera się na wspieraniu kobiet wiejskich oraz wyrównywanie szans na rynku pracy. Centrum wspiera programy rozwojowe skierowane do ludności wiejskiej, jak również przeprowadza kampanie informacyjne skierowane do tej grupy społecznej.
Strona internetowa: www.nongjianv.org
Adres: No. 180, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China

慧灵智障人士社区服务机构
Wspólnota Dla Osób z Trudnościami w Nauce Huiling Wspólnota Huiling została założona w 1990 roku w prowincji Guangdong. Celem działalności Wspólnoty jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym szansy na pełnoprawny udział w społeczeństwie oraz polepszenie jakości życia. Jednym ze środków do realizacji tego celu są warsztaty, których zadaniem jest zapewnienie praktyki zawodowej w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Uczestnicy warsztatów, oprócz zdobycia niezbędnych umiejętności zawodowych, nabierają poczucia własnej wartości. Praktykanci dostają również wynagrodzenie za swą pracę.
Strona internetowa: www.huiling.org.cn
Adres: No. 100, Yanyue Alley, Dongcheng District, Beijing, 100010, China

中国妇女发展基金会
Chińska Fundacja Rozwoju Kobiet. Założona w 1988 roku Chińska Fundacja Rozwoju Kobiet jest organizacją non-profit o zasięgu ogólnokrajowym i ugruntowanej pozycji w społeczeństwie chińskim. Za cel stawia sobie: wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości kobiet oraz zapewnienie przestrzegania ich praw. Działalność fundacji obejmuje m.in.: organizację i przeprowadzanie szkoleń zmierzających do zwiększenia szans kobiet na rynku pracy.
Strona internetowa: www.cwdf.org.cn
Adres: No. 15, Jianguomennei Road, Beijing 100730, China

乡村教育促进会
Fundacja Rozwoju Edukacji Na Terenach Wiejskich. Fundacja koncentruje się na zwiększeniu szans edukacyjnych ludności pochodzącej z terenów wiejskich poprzez rozwój metod nauczania dostosowanych do warunków panujących poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Wspiera nauczycieli poprzez doskonalenie metod kształcenia oraz tworzenie nowych programów nauczania. Fundacja stanowi również platformę współpracy i wymiany opinii pomiędzy nauczycielami z różnych, czasami bardzo odległych, części Chin.
Strona internetowa: www.ruralchina.org
Adres: PO Box 92424, Rochester, NY 14692-0424, United States

« góra strony