Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychCzasopisma naukowe

Stany Zjednoczone

 1. Adult Education Quarterly, A Journal of Research and Theory, wydawca: SAGE we współpracy z: American Association for Adult and Continuing Education, redakcja: Edward W. Taylor, Patricia Cranton, Elizabeth J. Tisdell, kwartalnik, od 1950r., USA, ISSN: 0741-7136
  http://www.sagepub.com

 2. American Educational History Journal , ISSN: ISSN-1535-0584, Publisher: IAP - Information Age Publishing, Inc. rocznik. Czasopismo poświęcone badaniom aspektów edukacyjnych z perspektywy różnych dyscyplin. Stanowi platformę komunikacji kadry akademickiej z różnymi dyscyplinami, narodowościami, instytucjami. Autorzy reprezentują różne dyscypliny: od nauk politycznych do tworzenia programów nauczania, od filozofii do edukacji dorosłych. Ważnym kryterium przy publikacji materiałów jest analiza historyczna poruszanego zagadnienia.
  http://www.infoagepub.com/products/journals/aehj/index.html

 3. American Educational Research Journal (AERJ), wydawca: SAGE Publications for the AERA (American Educational Research Association), red. naczelny: Lois Weis, kwartalnik, od 1964r., USA, ISSN: 0002-8312, eISSN: 1935-1011. Czasopismo publikuje analizy i wyniki studiów teoretyczno-empirycznych w obszarze edukacji. Artykuły pochodzą z różnych dyscyplin akademickich i obszarów związanych z edukacją, doskonaleniem procesów uczenia się i rezultatów z nastawieniem na szerokie grono odbiorców. Czasopismo znajduje się na liście filadelfijskiej (obecnie: Master Science List zarządzana przez Thomson Reuters) nr 613.

 4. American Journal of Distance Education, wydawca: Taylor & Francis, Ltd., kwartalnik, ISSN: ISSN-0892-3647. American Journal of Distance Education (AJDE) jest rozpoznawanym na świecie czasopismem publikującym artykuły podsumowujące wyniki badań oraz osiągnięcia naukowe celem upowszechniania aktualnych informacji w obu Amerykach. Czasopismo porusza kwestię kształcenia na odległość oraz relacji: nauczanie - uczenie się w przypadku, gdy uczestnicy tego procesu są od siebie oddaleni i wykorzystują jako narzędzia komunikacji nowoczesne technologie (telekonferencje, transmisje wideo, Internet etc.). Publikowane materiały dotyczą również takich subdyscyplin jak: e-learning, uczenie się online, blended learning.
  http://www.ajde.com

 5. Educational Studies: Journal of the American Educational Studies Association, ISSN: ISSN-0013-1946, Publisher: Taylor & Francis, Ltd., dwumiesięcznik.

 6. American Journal of Education (AJE), wydawca: University of Chicago Press, red. naczelny: Gerald LeTendre, kwartalnik, od 1893r., USA, ISSN: 0195-6744. Ukazuje się od roku 1893, pod nazwą "The American Journal of Education" od listopada 1979. Publikowane materiały dotyczą badań, aspektów teoretycznych i filozoficznych, polityki i praktyki edukacyjnej. Autorzy mają również możliwość prezentowania swoich tez oraz podejmowania dyskusji. Czasopismo znajduje się na liście filadelfijskiej (obecnie: Master Science List zarządzana przez Thomson Reuters) nr 652.

 7. Comparative Education Review, wydawca: University Chicago Press, redakcja: David Post, od 1957r., Chicago, USA, ISSN: 0010-4086. Czasopismo zainaugurowane w 1957 roku, traktuje o edukacji na świecie uwzględniając kształtujące ją siły społeczne, ekonomiczne i polityczne. Jedno z najbardziej poczytnych i rzetelnych źródeł informacji o edukacji w krajach poza Stanami Zjednoczonymi. Czasopismo znajduje się na liście filadelfijskiej (obecnie: Master Science List zarządzana przez Thomson Reuters nr 767
  http://www.journals.uchicago.edu/page/cer/brief.html

 8. Educational Studies: Journal of the American Educational Studies Association, wydawca: Taylor & Francis, Ltd., dwumiesięcznik, ISSN: ISSN-0013-1946. Ukazuje się 5 razy w roku. Czasopismo zamieszcza w pełni recenzowane artykuły dotyczące różnorakich wdrażanych i teoretycznych stanowisk wobec studiów nad edukacją i dyscyplin z nią związanych. Zamieszczane artykuły powinny zawierać opis oryginalnych prac badawczych, uwzględniając podejście metodologiczne, teoretyczne oraz wymiar międzynarodowy. Mile widziane również publikacje spoza kręgu nauk społecznych.
  http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/03055698.html

Wielka Brytania

 1. Educational Gerontology: miesięcznik. Wydawany przez: Routledge. ISSN: 0360-1277 Online ISSN: 1521-0472 Redaktor naczelny: D. Barry Lumsden Redaktor, koordynator wydania europejskiego: Joanna Walker

 2. Engineering Studies Journal of the International Network for Engineering Studies: częstotliwość 3 razy na rok. Wydawca: Routledge. ISSN: 1937-8629 Online ISSN: 1940-8374 Redakcja: Gary Downey Juan Lucena - Studia inży-nierskie to interdyscyplinarne, międzynarodowe czasopismo poświęcone stu-diom inżynierskim. Jego misją jest: Przyczyniać się do rozwoju badań nad stu-diami inżynierskimi w aspektach historycznym, społecznym, kulturowym, poli-tycznym, filozoficznym i organizacyjnym; budowanie i rozwijanie społeczności naukowców zainteresowanych studiami inżynierskimi; włączenie pracy akade-micka w inżynierii do szerszej dyskusji na temat edukacji inżynierskiej, badań i praktyki.

 3. International Journal of Lifelong Education: dwumiesięcznik. Wydawca: Routledge. ISSN: 0260-1370; Online ISSN: 1464-519X Redakcja: Peter Jarvis - John Holford Rachel Brooks International Journal of Lifelong Education stanowi forum debaty na temat zasad i praktyki kształcenia dla osób dorosłych, ustawicznego kształcenia zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Czasopismo uznaje, że badania w zakresie kształcenia ustawicznego musi skoncentrować się na relacjach pomiędzy szkołą, kształceniem a aktywną postawą obywatelską. Mając to na uwadze, tematy poruszane na łamach kolejnych numerów skłaniaja do dyskusji na temat teorii i praktyki kształcenia ustawicznego w różnych krajach.

 4. Journal of Education and Work: 5 issues per year. Editor-in-Chief: Hugh Lauder - University of Bath, UK. Print ISSN: 1363-9080, Online ISSN: 1469-9435.

 5. Journal of Vocational Education & Training: 4 issues per year. Editor: Peter Sanderson - University of Huddersfield, UK. Print ISSN: 1363-6820, Online ISSN: 1747-5090.

 6. Professional Development in Education: formerly Journal of In-Service Educa-tion. The official journal of the International Professional Development Associa-tion; 4 times a year. Editor: Ken Jones - Swansea Metropolitan University, UK. Print ISSN: 1941-5257, Online ISSN: 1941-5265.

 7. Research in Post-Compulsory Education: 4 issues per year. Editor: Geoffrey Elliott - University of Worcester, UK. Print ISSN: 1359-6748, Online ISSN: 1747-5112.

 8. Studies in Continuing Education: 3 issues per year. Editors: Professor David Boud - Faculty of Education, University of Technology Sydney, Australia; Pro-fessor Nicky Solomon - City University, London. Print ISSN: 0158-037X, Online ISSN: 1470-126X.

 9. Vocational Education & Training Abstracts: 1 year end issue per year. Editor: Dr Stuart Trickey - School of Education, Sheffield Hallam University, UK. Print ISSN: 0966-162X, Online ISSN: 1943-0280.
« góra strony