Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszeniaInternet data bases /Internetowe bazy danych

Academic Search Complete - http://search.ebscohost.com – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin.

EBSCO Publishing - http://www.ebscohost.com. Oferuje w Polsce dostęp j, do 12 baz danych w języku angielskim obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Education-line /British Education Index http://www.leeds.ac.uk/bei - W bazie dostępne są artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, sprawozdania, opisy badań. Bazę możemy przeszukać przez indeks autorski, tytułowy lub przedmiotowy. Każdy dokument posiada: dane bibliograficzne, abstrakt. Jest możliwość dostępu do pełnego tekstu.

ELSEVIER - http://www.sciencedirect.com. Baza zawierająca elektroniczne wersje czasopism wydawanych przez wydawnictwo Elsevier. Oferuje dostęp do ok. 1700 tytułów czasopism z listy Science Direct Freedom Collection z zakresy nauk technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i in.

ERIC - Education Resources Information Center http://www.eric.ed.gov Jedna z największych baz informacyjnych dotyczących edukacji na świecie. Zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty dokumentów oraz 224 tys. pełnotekstowych dokumentów. W bazie znajdują się m.in. wyniki badań, materiały, referaty z różnych konferencji i sympozjów naukowych, publikacji naukowych, książek. Baza jest aktualizowana co miesiąc. Baza jest finansowana przez Departament Edukacji rządu Stanów Zjednoczonych

EURYDICEhttp://www.eurydice.org Europejska sieć informacji o edukacji – podstawowe źródło informacji o strukturze i funkcjonowaniu systemów edukacji w Europie. Baza zawierająca informacje o systemach edukacyjnych 31 państw europejskich oraz publikacje tematyczne dostępne w wersji pełnotekstowej w kilku wersjach językowych. Publikacje zamieszczone w bazie są opracowywane przez Biura Krajowe sieci Eurydice.

MASTER FILE PREMIER - http://www.ebscohost.com/public/masterfile-premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ok. 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, edukacji, zagadnień wielokulturowych.

NATIONAL CENTRE FOR VOCATIONAL EDUCATION RESEARCH - http://www.ncver.edu.au Australijska baza danych zawierająca adnotowane dane bibliograficzne materiałów (książki, czasopisma, materiały audiowizualne, artykuły z czasopism oraz niepublikowane materiały) znajdujących się w OLIMCH (Open Learning Information and Materials Clearing House) w Adelajdzie. Materiały te są dostępne w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych

WEB OF KNOWLEDGE - http://apps.isiknowledge.com. Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco

« góra strony